Õiglane ja arengut soodustav maksukeskkond

Maksupoliitika on riigijuhtimise vahend, mille mõju ulatub kõikidesse eluvaldkondadesse. Maksupoliitika mõjutab ettevõtlust ja majanduse arengut, inimeste igapäevast tarbimiskäitumist ja lõpuks ka riigieelarve võimalusi pakkuda kõigile elanikele parimaid teenuseid. Kõik inimesed tunnetavad otseselt elluviidavate muudatuste mõju ning hindavaid neid nii otstarbekuse kui ka üleüldise õigluse seisukohalt. Sotsiaaldemokraadid tunnetavad selgelt vastutust, mis kaasneb maksupoliitiliste muudatustega ja suhtuvad vajaliku hoolega laiema mõjuga muudatustesse. Eelmisel majandusperioodil võeti vastu mitmed maksupoliitilisi otsuseid, mis muutsid riigi üldist maksukeskkonda. Tuleval valimisperioodil peavad sotsiaaldemokraadid vajalikuks tagada eelkõige maksurahu, selleks et tagada riigi üldine stabiilne areng. Me ei tõsta üldist maksukoormust. Teiseks kavatseme teha maksud õiglasemaks, selleks, et väheneks väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus. Samuti kavatseme langetada elektrienergia, kui ühe põhilise ettevõtluse sisendressursi aktsiisi.

 • Me ei tõsta üldist maksukoormust.
 • Teeme üksikisiku tulumaksu õiglasemaks.
 • Tagame keskmise pensioni tulumaksuvabastuse.
 • Muudame annetused tulumaksuvabaks.
 • Alandame elektriaktsiisi poole võrra.

Meie seisukohad

 1. Me ei tõsta üldist maksukoormust.
 2. Me ei tõsta majutusasutuste käibemaksu.
 3. Teeme üksikisiku tulumaksu õiglasemaks. Hoiame alampalga tulumaksuvabana. Tõstame lisaastmete arvestamise piiri 1200 eurolt 2000 eurole kuus. Selle tulemusena on alla 2000-eurosed sissetulekud vähemalt 500 euro ulatuses tulumaksumaksuvabad.
 4. Vanaduspensioniealistele töötajatele rakendame sotsiaalmaksusoodustust. Riik kompenseerib osa sotsiaalmaksust, mis motiveerib tööandjat eakamatele töö pakkumisel.
 5. Piirame palga maksmist dividendide kaudu.
 6. Kehtestame üle 50 000 euro maksvatele sõiduautodele luksusautomaksu. Maksust on vabastatud keskkonnasäästlikud sõidukid.
 7. Viime läbi maa korralise hindamise.
 1. Lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamine. Sätestame, et miinimumpalga ulatuses ei kuulu pension maksustavate tulude hulka.
 2. Vähendame kõrg- ja kutsekoolide õppepraktikat tegelikus töösituatsioonis läbivate õppurite töötasult makstavat sotsiaalmaksu 13% võrra.
 3. Loome soodsa maksukeskkonna tööandjapensioni süsteemi arenguks. Tööandja pensionilt makstavat sotsiaalmaksu vähendame 20% võrra.
 4. Vähendame 13% võrra alaealiste hooajatöötajate sotsiaalmaksu.
 5. Vabastame erisoodustusmaksust kõik tööandja tasutavad tasemeõppekulud.
 6. Muudame kultuurkapitalile, spordile jne tehtavad annetused tulumaksuvabaks.
 7. Alandame e-raamatute käibemaksu paberraamatutega samale tasemele.
 8. Suurendame eraisiku aastase maksuvaba annetuse piirmäära 3000 eurole.
 9. Jätkame ja suurendame tervisele ja spordile tehtavate kulude maksuvabastust.
 10. Sarnaselt tööandjate maksuvabastusega töötaja sportimis- ja tervisekuludelt loome ka tööandja töötaja kultuurikulude maksuvabastuse.
 1. Tõstame maksuvaba tulu määra metsa müügil 5000 eurole ja laiendame selle ka füüsilisele isikule.
 2. Lõpetame keskkonnapiirangutega metsa- ja põllumaadele makstud toetuste maksustamise.
 3. Alandame elektriaktsiisi poole võrra.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Me ei tõsta üldist maksukoormust. Kavatseme teha maksud õiglasemaks, selleks, et väheneks väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus.”

Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraatide juht, riigikogu liige

Lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamine. Sätestame, et miinimumpalga ulatuses ei kuulu pension maksustavate tulude hulka.”

Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees