Tanel Talve: „Eestis oleneb edukus liiga palju elukohast.“

Olen tegutsenud ja tahan ka edasi tegutseda selle nimel, et inimesed ei peaks kolima suurde linna või veel hullem, teise riiki, sest kodus pole normaalset internetiühendust, sõiduteed on läbimatud, lastele hariduse ja tegevuse andmine raske ja puudub ühistransport, selgitab Tanel Talve, mis on talle Eesti elu juures oluline ja poliitikas südamelähedane.

Kuidas suhtub perekond teie kandideerimisse?

Lähedased loomulikult toetavad. Nad teavad, et mul on nii ideid kui ka oskusi neid ellu viia. On olnud tuttavaid, kes on nii küla, valla kui ka riigikogu tasandil kandideerimise korral olnud skeptilised, väites mulle, et ega seal niikuinii midagi ära teha saa. Minu kogemus ja tulemuslik töö näitab, et saab küll! Peab olema vaid eesmärk, ideed, koostööoskus ja järjekindlus.

Mina olen riigikogus selleks, et anda oma panus maaelu ja kogukondliku koostöö arendamiseks. Selgus, et nelja aastaga olen nii kaudselt kui ka otseselt enda juhtimisel suutnud algatada ja ka ellu viia päris palju. Selge see, et asjad ei juhtu nii kiiresti kui ise tahaks, demokraatia ongi selline aeglaselt toimiv süsteem. Aga piisava kannatlikkuse ja ka mõningase jonnakuse ning järjekindlusega saab asjad liikuma küll.

Mille pärast teie süda valutab?

Võrdsete võimaluste vähesuse pärast. Eestis oleneb edukus liiga palju elukohast.

Murelikuks teevad ka eestlaste omavahelised suhted, nii peres kui ka üldisemalt. Me ei tohi lasta ennast üksteisega riidu ajada, lõhestunud ja omavahel tülis rahvas on kõige suurem julgeolekuoht!

Loomulikult pole hea, et meie tervena elatud aastate arv on ikka liiga väike. Kui nüüd mõned inimesed, olgu perekonnas, külas, vallas või riigikogus, rahva seas meelega paanikat ja hirmu külvavad, ei tule stress ja närvilisus kellegi tervisele kasuks.

Mis valmistab elus kõige rohkem rõõmu?

Olen külaelu aktivistina aastakümneid sõitnud mööda Eestit, kohtunud teiste nn külahulludega ja püüdnud levitada koostöö tähtsuse sõnumit. Rõõmu teeb, et väga paljudes kohtades on kogukonnaelu suurepäraselt käima läinud, inimesed on hakanud mõistma, et kodu ei ole vaid neli seina ümber sinu, vaid kogu ümbruskond, kus elad. Selle tulemusel on need inimesed saavutanud edu, elu maal on täiesti võimalik, kui vaid suhtumine ja mõtlemine on õiged.

Mis on teie jaoks kõige tähtsam küsimus Eesti poliitikas?

Nii nagu meie elu igal tasandil: koostöö! Ühise eesmärgi nimel tegutsemine. Liiga palju on vastutustundetut, vaid omakasu eesmärgil eestimaalaste tülliajamist. Ohus on ka rahvusvaheline koostöö liitlastega, mis omakorda seab ohtu meie iseseisvuse. Poliitikute riigimehelikkus on tähtsam kui kunagi varem!

Saan tuua konkreetse näite erakondadeülese koostöö tähtsusest: kiiret internetiühendust hakatakse rohkem kui 200 000 koduni kogu Eestis viima ainult tänu sellele, et panin seljad kokku Andres Metsojaga Isamaast ja Erki Savisaarega keskerakonnast. Kui sellist koostööd ka teiste väga tähtsate küsimuste lahendamisel riigikogus rohkem oleks, suudaksime palju rohkemat ja palju kiiremini.

Kes on teie kõige suurem eeskuju poliitikas? Miks?

Jaan Poska. Igaüks ei suuda ega oska nii keerulistes oludes seista Eestimaa huvide eest. Kõige olulisem: Tartu rahulepingu geniaalse läbirääkijana. Ent ka varem Tallinna linnas edumeelseid uuendusi ja reforme ellu viies, Eesti Vabariigile rahvusvahelist tunnustust otsides ja Eestimaa kõigi rahvaste koostöö eest seistes.

Mis on Eesti riigi kõige suurem saavutus viimasel neljal aastal?

Laste väljatoomine vaesusest ja otsused, mille tõttu on juba mitmendat aastat Eestisse tulijaid rohkem kui siit äraminejaid.

Mis on teie suurimad saavutused viimasel ajal?

Riigikogu suurimad töövõidud:

  • alustatud on kiire internetiühenduse viimist igasse Eesti kodusse ja ettevõttesse (järgmise nelja aasta jooksul viiakse riigi toel valguskaabel enam kui 200 000 aadressini);
  • nutika ja kasutaja soovidest ning vajadustest lähtuva ühistranspordisüsteemi väljatöötamine ja testimisega alustamine Saaremaal. Buss peab sõltuma inimesest, mitte vastupidi. Tasuta bussist on vähe kasu, kui ta sinu juurde ei käi, käib valel ajal või viib valesse kohta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab inimesed ilma isikliku autota mugavalt liikuma saada;
  • riigireformi komisjoni juhtides andsin riigikogule üle riigipidamise ja hea halduse otsuse eelnõu, mille vastuvõtmine on väga tähtis meie riigijuhtimise tõhusamaks muutmiseks (tegemist on suure töö tulemusega, mis sai võimalikuks tänu ekspertide ja organisatsioonide arvamuste ning ettepanekute koondamisele ja erakondadeülesele kokkuleppele);
  • lubasin seista ka kellakeeramise lõpetamise eest: minu juhtimisel esitasid riigikogu 23 liiget ettepaneku valitsusele ja augustis 2018 teataski valitsus, et toetab kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides iga-aastase suve- ja talveajale ülemineku lõpetamist. Oma perenimele vaatamata ei pea ma tähtsaks just talveajale jäämist, kõige tähtsam on see kaks korda aastas inimeste tervist rikkuv rütmimuutus lõpetada.

Kui osutute valituks, siis mis on teie esimene algatus?

Muudatusettepanekud, mille eesmärk on toetada väikeettevõtlust, vähendades bürokraatiat. Üle tuleb vaadata asjaomased seadused, kuid kõige tähtsam on, et see oleks meie kõigi üldine eesmärk: ettevõtlikkus, haritus ja innovaatilisus tagavad meie riigi edu. Inimeste ettevõtlikkust tuleb kõikide vahenditega toetada!

Millise valdkonnaga soovite end rohkem siduda?

Jätkan deviisiga „Maaelu popiks!“. Olen veendunud, et Eesti peab ikka esimesena tegema tehnoloogilisi uuendusi ja kõigepealt tuleks seda teha nimelt maapiirkondades, et tagada võrdsemad võimalused kõigile inimestele, olenemata elukohast! Kiire internetiühendus, nutikas ühistransport, arstiabi parem kättesaadavus, turvalisus, haridus – see kõik eeldab targa tulevikutehnoloogia kasutuselevõtmist juba täna! E-riik peab muutuma kättesaadavaks ja lihtsasti kasutatavaks kõigile ja andma inimestele paremad võimalused riigi otsustes kaasa rääkida. Nutikas Eesti saab imeväikesele rahvaarvule vaatamata olla maailmas suur tegija.

Milline peab teie meelest olema õige riigimees?

Isiklikest huvidest rahva ja riigi huvide ettepoole seadja. Hea läbirääkija nii sõprade kui ka vaenlastega. Ühise eesmärgi nimel koostööd tegev. Rahvale arusaadav. Meie häda on teinekord see, et kaugemas vaates väga õigeid otsuseid ei osata piisavalt arusaadavalt seletada. Mõnikord saadaksegi alles hiljem aru, kui vajalikud sammud need olid, kuid pisut rohkem lihtsas keeles selgitust ei tee kunagi paha.

Mida soovite teistele kandidaatidele?

Kandideerige vaid siis, kui teil on kindel arusaam, kuidas meie inimeste ja riigi tuleviku huvide eest tegutsete. Soovin, et kõik, kes me nii mõtleme, osutuksime ka valituks.

Mida soovite kodukoha inimestele?

Ilma naljata – tervist! Tervis on meie kõigi suurim vara ja kõik muu, sõbralikkus, rõõmsameelsus, positiivne mõtlemine, edukus jne, tuleb siis, kui tervis on korras. Nii füüsiline kui ka vaimne.