Sotside lubadused eakatele: vähendame tervisekulusid ja tõstame pensioni 700 euroni

Sotsiaaldemokraatide kindel eesmärk on ehitada lähiaastail üles selline sotsiaalsüsteem, mis kindlustab eakatele väärika ja aktiivse vanaduspõlve ning vähendab olulisel määral omastehooldajate koormust. Väärikas eas inimeste heaolu tõstavad samuti kavandatavad pensionisüsteemi muudatused.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti sõnul peab Eesti sotsiaalsüsteem tagama kindlustunde, et iga Eestis elav inimene saab vajaduse korral abi ja toetust. “Selleks, et abistajast endast ei saaks abivajaja, peame oluliselt rohkem vähendama pikaajaliste hooldajate hoolduskoormust, keda täna on Eestis orienteeruvalt 40 000 inimest,” märgib Kütt.

“Ka tervishoiule tehtud kulutused ei tohiks kellelegi käia üle jõu. Sotside eestvedamisel 2017. aastal käivitunud täiendava ravimihüvitise süsteem on retseptiravimid muutnud suurte ravimikuludega inimeste jaoks oluliselt taskukohasemaks, järgmise sammuna tahame tõsta hambaproteesihüvitise praeguselt 260 eurolt 520 eurole kolme aasta kohta,” märkis Kütt.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimehe Heljo Pikhofi sõnul peab kõigil olema võimalik väärikalt vananeda. „Eakate inimeste sotsiaalne kaitse vajab kiiret ja otsustavat reformi. Meie eesmärk on käivitada süsteem, mis laseb kõrges eas inimesel võimalikult kaua kodus elada ja vajadusel kindlustab inimesele pensioni eest koha hooldekodus,“ ütles Pikhof.

“Vanemaealised on meie tööturul väärtuslikud ja seetõttu loome kõigile töötada soovivatele eakatele tingimused, et nad tööd tehes ennast ka hästi tunneksid. Vanemaealiste oskusi ja kogemusi tuleb osata kasutada – see aitab parandada nende elujärge, vähendada sissetulekute ebavõrdsust, tugevdada põlvkondade vahelist suhtlust, luua sidusamat ja kaasavamat ühiskonda,” ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Sotsiaaldemokraadid soodustavad eakate tööturule sisenemist ja seal püsimist kehtestades neile sotsiaalmaksu soodustuse ning tagavad võimalused oma oskuste täiendamiseks ja ümberõppeks.

“Kui me tahame tulevikus väärikamat pensionit, siis tuleb selle tarbeks ka hoopis rohkem säästa, muud vôimalust lihtsalt pole. Kõrgete pensionidega riikides katavad kogumispensionid üle poole pensionikuludest, miks ei peaks see meil samamoodi olema,” kommenteeris Eiki Nestor valikuvõimalusi II pensionisambaga edasi minekuks.

Koos palkade ja hindadega peab sotsiaaldemokraatide sõnul tõusma ka pension, mis jõuab nelja aastaga keskmiselt 700 euroni. Seejuures lõpetatakse pensionäride ebaõiglane maksustamine.

Selleks, et Eestist saaks hoolivam ja õiglasem ühiskond, on sotside eesmärk kõik ettepanekud järgneva nelja aasta jooksul ellu viia. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogrammiga – sammudega eakate heaks – saab tutvuda kaasasolevas failis.

Loe meie viit järgmist sammu eakate heaks!