Sotsiaaldemokraatide valimisprogramm „Igaüks loeb!“ seisab vaba, solidaarse ja turvalise Eesti eest

Pühapäeval Jõhvi kontserdimajas üldkogu pidanud sotsiaaldemokraadid kinnitasid oma valimisprogrammi „Igaüks loeb,“ mida Sotsiaaldemokraatlik Erakond soovib pärast Riigikogu valimisi hakata Eesti ja siin elavate inimeste hüvanguks ellu viima. „Igaüks loeb!“ on ühtlasi sotsiaaldemokraatide valimisloosung.

“Tegu on tervikliku Eesti elu edendamise tegevuskavaga, millega on hea minna Riigikogu valimistele. Mitmed meie programmi kesksed punktid on suunatud võrdsete võimaluste tagamisele ja ebavõrdsuse vähendamisele. Võrdsemad ühiskonnad arenevad kiiremini. Me kaitseme vaba ja solidaarset Eestit,“  ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Anto Liivat.

Sotside programmi alustaladeks on perepoliitika ja hariduspoliitika. Nii kavatsevad sotsiaaldemokraadid vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisest ja luua Noorte Tuleviku Fondi, et noortel oleks lihtsam iseseisva eluga alustada. Kuna võrdseid võimalusi pakkuv haridus on olnud Eesti edu alus, siis tuleb senisest märksa enam panustada haridusse ja jätkata õpetajate palga tõstmisega kiiremas tempos. Et Eesti edulugu kestaks tuleb eraldada vähemalt üks protsent SKTst  teadus- ja arendustegevusele.

Liivati sõnul jätkavad sotsiaaldemokraadid ravijärjekordade lühendamisega ja kindlustavad selle, et lapsed pääsevad nädalaga eriarsti vastuvõtule. “Laiendame hooldusteenuseid, et eakad saaksid võimalikult kaua kodus elada ja tagame abivajajatele hooldekodu koha pensioni eest. Keskmine pension on kavas tõsta 700 euroni ja jätta see tulumaksuvabaks. Tulumaksu astmete arvestamise piiri tõstame 1200 eurolt 2000 eurole, mis garanteerib 500 eurose tulumaksuvaba miinimumi pea 90 protsendile inimestest,” loetles Liivat. “Tasuvate töökohtade loomiseks maapiirkondades loome regionaalsed investeeringu- ja palgatoetused ning tagame kohalikele ettevõtetele tõhusad ühendused.”

Sotsiaaldemokraadid pööravad oma valimisprogrammis tõsist tähelepanu ka keskonnale. Erakonna selge siht on minna soojamajanduses aastaks 2030 üle taastuvenergiale ja toota selleks ajaks taastuvatest allikatest sisetarbimise jagu elektrienergiat.

Loe programmi!