Sotsiaaldemokraadid tahavad Ida-Virumaa ressursitasud maakonda tagasi tuua

Sotsiaaldemokraadid tutvustasid Jõhvis ja Narvas oma 2019. aasta Riigikogu valimiste kandidaate ning kava Ida-Virumaa elu edendamiseks. Valimissõnumite keskne mõte on, et Ida-Virumaa seisab Eesti ja Euroopa lävepakul. Kõik kandidaadid on Ida-Virumaa elanikud.

„Ida-Virumaa valimisprogrammi eesmärk on kasutada täielikult ära maakonna enda ressursse ning dünaamilisust – näiteks põlevkivi kaevandamise ressursitasude suunamine tagasi Ida-Virumaale,“ rääkis nimekirja esinumber, siseminister Katri Raik. „See võimaldab rahastada kogu Ida-Virumaa jaoks vajalikke suurprojekte. Infrastruktuuri, haridusasutuste ning majutusasutuste edendamisega tahame pöörata väljarände Ida-Virumaalt hoopis sisserändeks. Sealjuures on äärmiselt oluline arvestada just kohalikke olusid: tööhõivet, maavarasid, demograafiat.“ 

„Kandidaatide näol on tegemist tõeliste Ida-Virumaa patriootidega, kes on oma tööga Ida-Virumaa heaks juba palju ära teinud,“ sõnas Katri Raik. „Nimekiri väljendab oma mitmekülgsusega Ida-Virumaa olemust. Kandidaadid on eri paigust üle terve maakonna, erinevatest valdkondadest, põlvkondadest ja rahvustest.“

Raik on olnud nii Sisekaitseakadeemia kui ka Tartu Ülikooli Narva kolledži rektor ja on elanud Narvast aastast 1999.

Kohtlajärvelane Eduard Odinets töötab kultuuriministeeriumi välisvahendite juhina ning nimekirja kolmas number Maksim Iljin on Narva-Jõesuu linnapea.

Riigikokku kandideerivad veel Narva volikogu liige, haridus-ja spordispetsialist Anton Pratkunas, Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus MTÜ sotsiaaltöötaja Tatjana Olesk, sotsiaaldemokraatide Jõhvi osakonna juht, Viru Keemia Grupi kontserni töötaja Sergei Solovjov, MTA piirikontrolli valdkonna juht ja Narva volikogu liige Ants Kutti, kellele järgneb üliõpilane Pavel Prokopenko ning nimekirja ankur on Eesti Kaevandusmuuseumi direktor ja Kohtla valla endine vallavanem Etti Kagarov.

Ida-Virumaa kandidaatide nimekiri:

 1. Katri Raik – siseminister
 2. Eduard Odinets – kultuuriministeeriumi välisvahendite juht, Kohtla-Järve linnavolikogu liige 1996. aastast, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kohtla-Järve linnavolikogus
 3. Maksim Iljin – Narva-Jõesuu linnapea
 4. Anton Pratkunas – Narva-Jõesuu Linnavalitsuse haridus-ja spordispetsialist, Narva linnavolikogu liige
 5. Tatjana Olesk – Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus MTÜ, sotsiaaltöötaja
 6. Sergei Solovjov – SDE Jõhvi osakonna juht, Viru Keemia Grupp kontserni töötaja
 7. Ants Kutti – MTA piirikontrolli valdkonna juht, Narva linnavolikogu liige
 8. Pavel Prokopenko – üliõpilane
 9. Etti Kagarov – Eesti Kaevandusmuuseumi juhatuse liige, oli 13 a Kohtla vallavanem

 

Ida-Virumaa Eesti ja Euroopa Liidu lävepakul

Sotsiaaldemokraatide sõnumid Riigikogu valimisteks 2019

Head Ida-Virumaa inimesed, me seisame koos Eesti ja Euroopa Liidu lävepakul. Parlamendi valimiste eel soovime arutada teiega neid küsimusi, mis meie piirkonna arengule on kõige olulisemad. Töötame selle nimel, et kõik Ida-Virumaa inimesed tunneksid end siin – kodus – kindlalt ja turvaliselt.

Igaüks loeb!

 • 75 protsenti Ida-Virumaalt laekuvatest põlevkivi kaevandamisega ressursitasudest suuname tagasi Ida-Virumaale ning kasutame seda tulu kogu Ida-Virumaa arendamiseks, sh maakonna arengustrateegia ellu viimiseks.

 • Ühendame Narva ja Jõhvi linnad esialgu 2+1 maantee abil. Tihendame Narva-suunalist Eesti-sisest rongiliiklust Narva-Tallinna ja Narva-Tapa-Tartu liinil. Ehitame välja Sillamäe sadama  reisiterminali, toetame Ida-Viru väikesadamate arendamist ning ehitame lõpuni Narva jõe suudme muuli.

 • Seisame korruptsiooni ja ringkäenduse vastu kohalikes omavalitsustes.

 • Peatame väljarände Ida-Virumaalt ja kasvatame sisserännet maakonda. Toetame uute, vähemalt Eesti keskmist palka pakkuvate töökohtade loomist, samuti seisame head noortele spetsialistidele kodu rajamise programmi eest. Maksame ettevõtjatele palgatoetust ja parandame elukeskkonda. Toetame kohalikku eestlust.

 • Toome Ida-Virumaale Tartu Ülikooli kliinikumi tasemel meditsiini. Parandame ligipääsu esmatasandi arstiabile ning toetame tervisekeskuste rajamist ja rekonstrueerimist. Toetame hooldekodude rajamist, arvestades piirkonna elanikkonna vananemist.

 • Toetame ülikoolide kolledžite arengut Ida-Virumaal, makstes neile piirkondlikku toetust Kindlustame Sisekaitseakadeemia Narva õppekompleksi rajamise aastaks 2020. Töötame läbi Narva rahvusvahelise IT-Akadeemia rajamise idee.

 • Maakonna ettevõtlus vajab mitmekesistamist. Riik töötab välja perspektiivplaani keskkonnasäästliku põlevkivitööstuse arendamiseks ja seisab hea töökohtade säilimise eest. Tervist eriti kahjustavate ja  raskete töötingimustega tootmisaladel nagu mäe- ja keemiatööstus töötame pensionilisa nimel.

 • Arendame Ida-Virumaa Eesti üheks populaarsemaks turismisihtkohaks. Kujundame Narva piiripunkti külastajasõbralikuks. Töötame investeeringute nimel uute majutusasutuste loomiseks.

 • Jätkame Kohtla-Järve ja Narva riigigümnaasiumite  rajamist ja sisulist väljaarendamist. Kaasame kogukonna võrdse partnerina. Toetame koosõppiva kooli ideed alates lasteaiast. Loome kõigile soovijatele võimaluse õppida tasuta eesti keelt.

 • Jätkame Kohtla-Järve ja Narva riigigümnaasiumite  rajamist ja sisulist väljaarendamist. Kaasame kogukonna võrdse partnerina. Toetame koosõppiva kooli ideed alates lasteaiast. Loome kõigile soovijatele võimaluse õppida tasuta eesti keelt.

 • Arendame välja liikumisharrastuseks sobivad kergliiklusteed, loodusrajad ning toetame valgustatud suusaradade rajamist. Tagame, et igal noorel oleks võimalik osaleda vähemalt ühes tasuta sporditrennis. Rajame multifunktsionaalse maakonna spordikeskuse.

 • Toetame kohalikke algatusi ja kodanikeühendusi, sealhulgas asumiseltse ja elutähtsaid teenuseid osutavaid algatusi piirkonna väljakutsete lahendamisel.

 • Hoiame asumite lähedal lageraiet kontrolli all ning seisame metsa mõistliku majandamise eest. Toetame piirkonna keskkonnaprobleemide lahendamist kodanikuinitsiatiivi abil.