Sotsiaaldemokraadid: lapsevanemad peavad saama kindluse, et puudega laste toetus lõpuks tõuseb

monika haukanõmm

Riigikogu peab ilmtingimata enne valimisi võtma vastu seaduse, mis viib 13 aastat muutumatuna püsinud puudega lapse toetuse uuele tasemele – eelnõu tõstaks kaks korda keskmise ja raske puudega lapse toetust ning kolm korda sügava puudega lapse toetust. 

Parlamendi sotsiaalkomisjon hakkab esmaspäeval arutama nii puudega laste toetamist kui ka seda, millal panna vastav eelnõu teisele lugemisele ja millal lõpphääletusele. „Puudega laste vanematele tuleb anda kindlustunne, et ammuoodatud toetuste tõus saab lõpuks teoks. Kahetsusväärselt on sotsiaalkaitseminister  Kaia Iva ja rahandusminister Toomas Tõniste vaadanud mööda puudega laste ja nende perede muredest. Ministrid ei toonud seda küsimust lauale ei riigieelarve strateegia ega ka 2019. riigieelarve koostamise ajal, mistõttu pole selle aasta eelarves vajalikke summasid,“ ütles sotsiaalkomisjoni aseesimees ja Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul on päevselge, et viimati 2006. aasta alguses kerkinud puudega laste toetused peavad suurenema. „See on hädavajalik selleks, et katta laste puudest tulenevaid lisakulusid, toetada perede toimetulekut ja hoida ära perede vaesusesse langemist. Vahepealsete aastate jooksul on elukallidus kasvanud 50 protsenti. Samas on Eesti riik saanud palju rikkamaks, kuid sellest rikkusest pole saanud osa pered, kus kasvavad puudega lapsed,“ sõnas Haukanõmm.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt avaldas lootust, et komisjoni liikmed toetavad 21. jaanuari istungil üksmeelselt ajale ammu jalgu jäänud toetuste tõusu hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuarist. „Usun, et ka suur saal mõistab puuetega laste tegelikke vajadusi, sealhulgas ravile, ravimitele ning transpordile, ja eelnõu seadustamisega ei teki probleeme. “ märkis Kütt. „Põhiseaduse järgi peavad lapserikkad pered ja puuetega inimesed olema riigi erilise hoole all. Kui lasterikaste peredeni on riigi suurem tugi jõudnud, siis puudega lastele on riik võlgu,“ lisas Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Kütt.

Eestis elab ligi 13000 puudega last. Praegu on keskmise puudega lapse toetuse suuruseks 69,04 eurot kuus, mis on kavas tõsta 138,08 euroni. Raske ja sügava puudega lapsele maksab riik 80,55 euro suurust toetust. Eelnõu järgi kerkib raske puudega lapse toetus 161,1 euroni ja sügava puudega lapse toetus 241,65 euroni kuus, selgitas Kütt.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse muutmise eelnõu oli riigikogus esimesel lugemisel läinud aasta 8. novembril.