Riina Sikkut Tallinna Haigla planeerimisest: peame täna tegema otsuseid, mis vaatavad mitukümmend aastat edasi

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder allkirjastasid 18. veebruaril Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostööleppe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks. Leppega moodustatakse riigi ja linna ühine töörühm, mis töötab välja edasise tegevuskava.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul peame täna tegema otsuseid, mille mõju on järgmiseks mitmekümneks aastaks. „Meditsiinis toimub kiire areng, me ei rahuldu täna nende diagnostika- ja ravivõimalustega, mis olid kättesaadavad 10-15 aastat tagasi. Nii peame ka täna vaatama ajas edasi,“ ütles minister Riina Sikkut. „Juba pea 20 aastat tagasi hinnati, et tänaste amortiseerunud hoonete asemel oleks mõistlik rajada uus meditsiinikompleks. Uus keskhaigla parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa, kui ka teiste maakondade elanikele.“

Minister rõhutas, et lisaks uuele Tallinna Haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.

Loodava töörühma ülesanne on töötada välja konkreetne tööjaotus, tegevus- ja ajakava, juriidiline koostöövorm ning finantseerimisplaan hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks.

Sikkuti sõnul on kaasaegsed töötingimused üks eeldusi selleks, et meil Eestis ka tulevikus arste jaguks ja patsiendid tipptasemel ravi saaksid. „Meie tervishoiu kõige piiratum ressurss on inimesed – arstid, õed ja teised meditsiinitöötajad. Et tagada maailmatasemel ravivõimalusi Eestis, peame motiveerima spetsialiste ka siin töötama,“ ütles minister Sikkut. „Viimaste aastatega paranenud töökeskkond ja tublisti kasvanud palgad on juba aidanud pidurdada arstide ja õdede lahkumist välismaale. Uus nüüdisaegse töökeskkonnaga meditsiinilinnak loob veelgi paremad võimalused erinevate erialade spetsialistide ja ekspertide koostööks, loob eeldused ravikvaliteedi paranemiseks ning aitab kaasa arstiabi jätkusuutlikkusele. Seda ikka meie inimeste parema tervise nimel.“

Tervise- ja tööminister kinnitas 18. veebruaril ka Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava I ja II etapi dokumendid, mille kohaselt koondub uude haiglasse ligikaudu 25% Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Uus meditsiinilinnak loob võimalused esmadiagnostika kiireks teostamiseks elukoha lähedal ning võimaldab vajadusel suunata inimese sujuvalt kõrgema raviastme eriarsti juurde. Patsiendi jaoks lihtsustub juurdepääs arstiabile ning ta ei pea ravi käigus enam erinevate hajali paiknevate raviasutuste vahel ringlema.

Haigla rajamise järgmises etapis peaks sel aastal valmima ka Lasnamäe tervisekeskuse eskiisprojekt ning Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia projekt. Töörühma hakkavad kuuluma sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja Tallinna linna ning linna asutuste esindajad.