Rene Tammist: maanteed turvaliseks – ja kiiresti!

Kuigi on kujunenud poliitiliseks dogmaks, et kõik põhimaanteed tuleb ehitada neljarealisteks, on see minu arvates liigselt kallis ja ajamahukas investeering, leiab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. 

Erakonnad eeldavad, et kõik valijad ootavad 2+2 põhimaanteid ja nii ei ole julgust teisi alternatiive pakkuda. Muidugi, 2+2 teed on liiklejatele mugavamad peamiselt just seetõttu, et seal on võimalik arendada suuremat kiirust.

Samas tagaks 2+1 lahendus nii piisava liikumiskiiruse kui ka ohutuse. Eestis on 2+1 teede puhul tegemist uudsete lahendustega ja nii on selle mõjusid veel vara hinnata. Kui me aga toome võrdluse Rootsist, siis seal on sõidusuundade eraldamine piirdega vähendanud nendes lõikudes hukkunute arvu kuni 80 protsenti (allikas Rootsi Transpordiamet). Keskpiire vähendab oluliselt võimalust, et sõiduk kalduks vastassuunavööndisse.

2+1 maanteede planeeringud on meil hetkel koostatud kokku 310 kilomeetri jagu: Tallinna–Narva maantee Jõhvi–Narva lõigus, Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Mäo–Tartu lõigus ning Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Tallinna linna piirist kuni Häädemeesteni, Narva-Jõhvi 51 km, Mäo-Tartu 100 km, Tallinna (Ääsmäe) – Häädemeeste (Pärnu ümbersõit tehtud) ligi 160 km. Vaja oleks läbi viia projekteerimine ja maade omandamine, mis võtaks 3–5 aastat.

Ehitusmaksumus 2+1 variandil oleks miljardi euro võrra soodsam võrrelduna kõigi põhimaanteede neljarealisteks ehitamisega. Samas ei mõjutaks see aastateks 2019–2022 kavandatud 2+2 ehitusi, sest need on juba kavas.

Tuletan meelde, et juba 2+1 maanteede ehitus vähendaks oluliselt meie teedel juhtuvaid liiklusõnnetusi, aastatel 2014–2016 hukkus liikluses keskmiselt 72 inimest. Meil on võimalik valida, kas ootame järgmised 20–30 aastat lootuses, et ükskord saame kõik põhimaanteed ehitada neljarealisteks, või teeme järgmise 5–10 aastaga oma põhimaanteed turvalisteks, piirdega eraldatud ja piisavat sõidukiirust pakkuvateks 2+1 teedeks.

Mina valin teise variandi. Teeme oma teed lõpuks turvaliseks.