Rene Tammist hoiatab Jaak Nigulit: kui ebavõrdsus kasvab, maitsevad selle vilju ka teiesugused ettevõtjad

Avaldatud Eesti Päevalehes 21.02.2019.

Üllatusega lugesin tänasest Päevalehest ettevõtja Jaak Niguli arvamuslugu vasakpoolsete väärtuste “pealesurumisest” haridussüsteemis. Üllatus ei olnud mitte värvika kirjapildiga tekstitükk ise, vaid see, et sellised mõtted levivad aastal 2019, kirjutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Kuigi Eestis toimub ridamisi 90-ndate nostalgialainele pühendatud meelelahutusüritusi, lootsin sisimas siiralt, et tolle ajastu ettevõtjatele omane kauboikapitalismi mentaliteet on jäänud ajalukku. Imestan, et leidub veel ettevõtjaid, kes lahterdavad inimesi ülipragmaatiliselt “kuluinimesteks” ja “tuluinimesteks”.

Tänases Eestis võiks olla juurdunud teadmine, et ettevõtlus ei toimu ülejäänud ühiskonnast ja ka ümbritsevast looduskeskkonnast isolatsioonis või sõltumatult. Selleks, et ettevõtlus saaks ühiskonnas lisandväärtust luua, on vaja sotsiaalselt turvalist ja ühtehoidvat ühiskonda, keskkonnakaitset, head ja tõhusat valitsemist, mis hõlmab head haridust ja tervise ning sotsiaalteenuseid, teadus ja arendustegevust ning võimekust võtta kasutusele uudseid tehnoloogiaid, hästitoimivat taristut, siseturvalisust ja julgeolekut, tugevaid institutsioone ja võimekust seadusi jõustada ja kokkuleppeid austada ja palju muud.

Kui näiteks ühiskond areneb ebaühtlaselt ning võrdseid võimalusi arenguks ei pakuta või kui meie keskkond kahjustub pöördumatult, on varem või hiljem selle kibedaid vilju maitsmas ka Jaak Niguli sarnased ettevõtjad. Mida õnnelikum ja rahulolevam on ühiskond, seda rohkem on võimalik panustada ka laiapõhjalisse arengusse.

Vastutustundlik ettevõtlus

Käesoleva sajandi ettevõtlust iseloomustab kõige paremini sõna “vastutustundlik”. Vastutustundlik ettevõte ei keskendu vaid finantsnäitajatele. Oluline on ka sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. Sotsiaalne vastutustunne on äritegevuse loomulik osa, mis näitab ettevõtte vastutust ühiskonna ees. Seda ei ole võimalik mõõta ainuüksi riigile makstud maksudes, vaid äritegevuse laiema mõjuna.

Leian, et ettevõtjate panust ühiskonda tuleb rohkem tunnustada ja märgata, ettevõtlusharidust laiemalt propageerida ja tegeleda vastustundliku ettevõtluse mõtteviisi levitamisega. Nii juurdub ka teadmine ettevõtluse, ettevõtja ja ettevõtlikkuse rollist aga ka vastutusest ühiskonnas.

Ettevõtete rolli riigieelarve täitmisel ei saa keegi alahinnata. Ilmselgelt on majanduskasvu mootoriks just erasektor, kuid mis kasu on majanduskasvust, kui sellest ei parane ühiskonna ja meie inimeste heaolu või saab pöördumatult kahjustatud looduskeskkond?

Tänane valitsus kaasab ettevõtteid poliitika planeerimisse ja loomulikult pingutame selle nimel valitsussektori poolt. Katsun ise rõhutada igal kohtumisel, et minu kui ettevõtlusministri roll on olla tugevaks partneriks ettevõtjatele ning ühiselt töötada lahenduste nimel, mis ettevõtlust edendada aitaksid. Ettevõtjate kaasamist poliitika kujundamisesse näitab ka Niguli kirjatüki ilmseks ajendiks olnud kaasamine haridus- ja teadusministeeriumi “Eesti hariduse arengukava 2035” ekspertrühma. Laiemas ringis toimuvatel aruteludel ei olegi alati võimalik ühel inimesel oma arvamust kogu grupile peale suruda.

Inimene on enamat kui maksutulu generaator

Artiklis mainitud “väärtuse” sõnastus lähtub kitsalt põhimõttest “inimese ainus ülesanne siin elus on genereerida maksutulu”. Sellisele mõttekäigule seisabki vastu sotsiaaldemokraatide põhimõte “igaüks loeb”. Eesti-sugusel väikeriigil on vaja võimalikult palju inimesi, kes on vabad võrdsetel alustel end proovile panema erinevates valdkondades. Kui kasvataksime ainult “tuluinimesi”, siis kiratseks meie kultuurielu, teadustegevusega tegeleksid veelgi vähemad ning paljude inimeste jaoks eluliselt tähtsad riigi poolt pakutavad teenused jääksid osutamata. ‘

Meil on vaja hea hariduse ja hea tervisega inimesi, kes soovivad teha tööd kohusetundlikult ning areneda ka ise hoolivateks tööandjateks. Selle eelduseks on sotsiaalne kindlustatus, mida ei saa lahterdada pluss- või miinusmärgiga. Vastandumise asemel peaksime hoopis teadvustama ettevõtja rolli kui ühiskonnas vastutustundlikust osalejast.