Sotsiaaldemokraadid: ääremaastumise pidurdamiseks tuleb panustada ettevõtluse arendamisse

Täna tutvustasid sotsid oma regionaalpoliitika programmi põhipunkte eelseisvateks Riigikogu valimisteks. Programmi tuumaks on tagada Eesti tasakaalustatud areng ning vähendada ääremaastumist. Selleks tuleb riigi tasandil toetada eelkõige töökohtade loomist maapiirkondades, kaasajastada selleks vajalik taristu ning toetada teenuste kättesaadavust kohalikul tasandil.

Uue algatusena tahavad sotsid ettevõtluse elavdamiseks toetada kohalikke omavalitsusi 100 euroga iga erasektori töökoha kohta. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on toetuse eesmärk motiveerida omavalitsusi ja ettevõtjaid tegema rohkem koostööd kohalikku ettevõtluskeskkonda panustamisel ja piirkonna arengu toetamisel. Selle toetuse kulu riigieelarvele on 10 miljonit eurot, väikese Hiiumaa vallale tähendab see 200 000 lisaeurot aastas ettevõtluse arendamiseks.

“Elukoha valikul mängib olulist rolli töökoha lähedus ja sobivus, seetõttu on sotside regionaalpoliitika üks põhilisi alustalasid toetada ettevõtluse arendamist ning töökohtade loomist ka väljaspool loomulikke tõmbekeskuseid. Tahame laiendada sotsiaaldemokraatide poolt ellu kutsutud ja end hästi tõestanud palgatoe võimalusi väljaspoole suurlinnu, mis võimaldab ettevõtjatel palgata aastaseks perioodiks pikaajalised töötud ja tööturult väljas olijad,” selgitas Tammist

Hiiumaa vallavanema Reili Ranna sõnul on sotsiaaldemokraatide regionaalpoliitika nurgakiviks tugevad ja arenevad omavalitsused, mille eelduseks on piirkonnale vajalike teenuste tagamine maakonna tasandil. “Oluline on säilitada kodulähedased lasteaiad ja koolid, kindlasti tuleb ka perearstide ja haiglate rahastamisel tuleb luua piirkondlikud erinevused motiveerimaks perearste maapiirkondades töötama,” sõnas Rand, kelle eestvedamisel jätkab Hiiumaal tegevust maakondlik haigla.

Lisaks kohalike teenustele tuleb piirkondade arengu tagamiseks suurendada ka investeeringuid transporditaristusse. Kui lähtuvalt piirkondlikest erinevustest peavad sageli ka lahendused lähtuma regioonide eripäradest, siis teed ja nende seisukord on Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul üheks suurimaks väljakutseks igal pool: “Arengu tagamiseks viime igal aastal mustkatte alla 200 kilomeetrit riigi kruusateid.” Lisaks lubava sotsid rajada uued neljarealised lõigud Tartu, Pärnu ja Narva suunal ning ehitada põhimaanteed kolmerealisteks.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa tõi välja, et ettevõtluse toetamine ongi regionaalpoliitika tuum, olemasolevate ressurside võimalikult hea kasutamine arenguks: “Kui inimestel on hästi makstud töö, siis ei ole neil ka vajadust oma kodupiirkonnast või Eestist üleüldse ära minna.”

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna regionaalpoliitiliste lubadustega Riigikogu valimisteks saab tutvuda manuses olevas failis.