Rein Randver: kõikjal Eestis peab olema hea elada, kasvada, õppida ja vanaks saada!

Meie piirkonna keskne küsimus on kahtlemata see, kuidas panna piir väljarändele ja maakohtade hääbumisele. Igal pool Eestis peab inimestele jätkuma hästi äraelamist võimaldavat tööd. Kui on töökohad, siis jäävad ja tulevad siia ka pered. Kui siin on pered, siis on vaja neile lasteaedu, koole, huvitegevust, hoolekandeteenuseid, kodu juurde viivaid korras tänavaid, kommunikatsioonisüsteeme ja palju muud, kirjutab Rein Randver.

Väga palju on juba ära tehtud: üldharidus ja kõrgharidus on tasuta, lastetoetused ja pensionid on tõusnud läbi aegade kõrgeimale tasemele, ühistranspordi korraldus on aastate jooksul järjest enam paranenud. Sotsiaaldemokraadid on kõige kauem valitsuses olnud erakond. Sellistest lahendustest suutsime kümme aastat tagasi ainult unistada.

Vaata kõiki Võru-, Valga- ja Põlvamaa kandidaate

Regionaalpoliitikat tuleb teha IGA otsust vastu võttes. Vaid nii on võimalik tagada elu ka kõige kaugemates külades. Me ei saa ükskõikselt suhtuda sellesse, et küladest kaovad kauplused ja postkontorid ning kooliastmed suletakse. Meie regionaalpoliitika on olnud kesine. See PEAB arvestama iga paikkonna eripära. Üks suuremaid saavutusi ning kõige eeskujulikum regionaalpoliitiline meede on noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus, mille jagamisel arvestatakse ääremaa koefitsienti ning tagatakse nõnda ka maanoortele ligipääs neile sobiva huvitegevuse juurde.

Riigikogu mäe otsast vaadates tundub Kagu-Eesti alati kaugel olevat, kuid just seepärast tulebki valida oma kohalikud inimesed sinna otsustama. Need inimesed, kes teavad, mis maapiirkondades toimub. Eesti asjaajamine peab aitama maakohti linnadele järele ning vähendama ebavõrdsust, mitte seda suurendama.

Ma ei ole turist, kes Kagu-Eestist vaid korra nelja aasta jooksul läbi jookseb. Ma elan siin. Minu kodu ja pere on siin. Kodukandis on inimesed harjunud mind koha peal nägema ning nende rõõme ja muresid kuulan ma ka siis, kui töötan riigikogus. Igast kandist peaks olema oma kohalik inimene riigikogus just nende endi häälekandjana.

Tahan, et sotsiaaldemokraadid saaksid taas kord valitsuserakonnaks, sest vaid nõnda on meil võimalik tagada ääremaade inimestele hea töö ja väärt palk, tasuta lasteaed, tõsta veelgi rohkem lapsetoetust ja pensioni, toetada noorte arenemist ning tagada ka hoolekandeteenused ja pensioni eest hooldekodukoht igale Eesti inimesele.

Usun, et suudan riigikogus kasutada oma südame häält ja mõistuse tasakaalukust. Olen suutnud alati jääda iseendaks ja oma kogukonnale truuks. Riigikogus hääletades olen iga kord mõelnud, kuidas see mõjutab meie kohalikke ääremaade elanikke. Soovin Kagu-Eesti elanike toetust, et aidata ääremaade inimesed veel paremale järjele ja tagada neile oma kodus head elamisvõimalused sünnist surmani.

Rein Randver on sündinud 1956 Lüllemäel. Lõpetas 1974 Tartu 7. keskkooli ja 1979 zooinsenerina EPA. Olnud Valga maavanem, keskkonnaminister ja riigikogu liige. Aastast 2004 kepikõnniliidu president. Pälvinud Valgetähe III klassi teenetemärgi, Norra Kuningliku Teeneteordeni komandöriristi tähega, piirivalve III klassi teeneteristi, Kaitseväe mälestusmedali „Kümme aastat taastatud kaitseväge“.

Vaata kõiki Võru-, Valga- ja Põlvamaa kandidaate