Monika Haukanõmm: puuetega laste toetamisest

Kuna sotsiaalmeedias on ringlemas valeväited, nagu jäänuks puuetega laste toetused tõstmata sotsiaaldemokraatide tõttu, tuleb asjaolusid selgitada ja tõde jalule seada, kirjutab Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm.

Tegelik põhjus peitub Isamaas, täpsemalt Isamaa ministrites, kes valisid venitamise tee. Kui sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja rahandusminister Toomas Tõniste soovinuks puuetega laste vanematele vastu tulla, oleks järgimise aasta eelarves leitud ka sellele nii vajalikule kulutusele rahaline kate.

Puuetega laste toetuse tõstmise eelnõu koostasin mina ja andsin selle Riigikogule Vabaerakonna nimel üle 13. juunil.  Esimesel lugemisel oli see eelnõu 8. novembril. Kui ma eelnõu Riigikogu suures saalis kaitsesin, ei tundnud ma hetkekski, et teema ei lähe saadikutele korda, vastupidi.  Sarnaselt sotsiaalkomisjonis  22. oktoobril toimunud aruteluga ei olnud mitte ükski saadik puuetega laste sotsiaaltoetuste tõstmise vastu, sest on häbiväärne, et neid toetusi pole 12 aastat tõstetud.

Esimene lugemine läbiti uskumatus üksmeeles ja seda vaatamata sellele, et sotsiaalkaitseminister Kaia Iva vastutava ministrina eelnõu ei toetanud. Minister Iva tunnistas oma vastukirjas, et toetused on ajale jalgu jäänud, aga edasi tuli traditsiooniline vastus, et me tegeleme ministeeriumis ise selle teemaga ja töötame välja tervikliku lähenemise “järgmise riigieelarvestrateegia koostamise protsessis”.

Minu arvamus on, et kõik Riigikogus esindatud erakonnad toetavad puuetega laste toetuste suurendamist. Miks teema eest vastutav Isamaa minister Kaia Iva pole seda põletavat küsimust lauale tõstnud ja toetuse tõstmise eest võidelnud, teab küll minister ise. Olen pakkunud, et kuigi 2019. aasta riigieelarves toetuste tõstmiseks vajalikku 12 miljonit eurot ei ole, siis hea tahtmise korral saab seda teha kasvõi poolest aastast alates.  Aga hiljemalt 2020. aastast peavad toetused tõusma –  sügava puudega laste puhul 3 kordseks ja keskmise ning raske puude korral 2 kordseks.

Ja veel, puuetega laste sotsiaaltoetus peab jääma riiklikuks universaalseks toetuseks ning seda ei tohi anda üle omavalitsuste toetusfondi ja ammugi mitte tulubaasi, nii nagu seda plaanib praegune minister.  Seega ei saa ma aru, kust tuleb väide, et sotsid on toetuse tõstmise vastu? See on selgelt pahatahtlik. Puuetega lastele suunatud sammud on kirjas ka sotsiaaldemokraatide valimisprogrammis.

Väljavõte sotsiaaldemokraatide vastvalminud valimisprogrammist:

1.1.    Töötame välja puudega laste tugiteenuse paketi. Sinna hulka kuuluvad nii sotsiaal-, ravi- kui ka haridusteenused. Tõstame puudega laste toetusi ja suurendame teenuste kättesaadavust.

1.1.1.  Tõstame puudega laste riiklikke sotsiaaltoetusi, et need vastaksid tegelikele puudest tulenevatele lisakulutustele.
1.1.2. Kehtestame abivahendite omaosaluse määraks 5%.
1.1.3.  Loome ühtse abivahendite infosüsteemi, mis võimaldab puudega inimestel ja nende pereliikmetel saada infot sobiva abivahendi leidmiseks. Võtame kasutusele elektrooniline abivahendi kaardi.
1.1.4.  Laiendame koduhooldusteenuse osutamist puudega laste peredele ja abistame omavalitsusi puudega lastele suunatud sotsiaal- ja tugiteenuste arendamisel.
1.1.5.  Toetame puudega laste kogukonnapõhiseid vaba aja tegevusi ja toetame nende peredele suunatud kogemusnõustamise ja eneseabi programmide käivitamist.
1.1.6.  Suurendame puudega laste rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavust.
1.1.7.  Suurendame teenusete osutamiseks vajalikke rahalisi vahendeid.
1.1.8.  Muudame teenused paindlikumaks, vastavaks konkreetsele abivajadusele.
1.1.9.  Suurendame erialaspetsialistide (logopeedid, eripedagoogid, füsioterapeudid jne) kättesaadavust ja nende erialast ettevalmistust.