Marika Saar: iga laps loeb!

Hea haridus on õnneliku ja eduka Eesti ühiskonna alustala. Haridustee algab juba lasteaiast. Eestis on praegu ülikooliharidus valdavalt tasuta, kuid alushariduse eest peavad lapsevanemad maksma. Aeg on võimaldada tasuta lasteaed kõikjal Eestis, kirjutab Elva abivallavanem Marika Saar.

Tänu sotsiaaldemokraatidele on lastetoetuste tõus viimastel aastatel olnud märkimisväärne ja alates kolmest lapsest peres makstakse täiendavalt lasterikka pere toetust. Kuid selleks, et kolmandad lapsed sünniksid, on vaja tõsta esimese ja teise lapse toetus saja euroni kuus.

Vaata kõiki Jõgeva- ja Tartumaa kandidaate

Minu lemmikidee on kinkida igale lapsele kultuuriranits. Digi- ja ettevõtlusõppe kõrval on aeg tähelepanu keskmesse tuua kultuuriõpe, et iga laps saaks külastada tasuta vähemalt kolme kultuuriüritust või -asutust aastas. Selleks anname koolide eelarvesse igal aastal sada eurot lapse kohta, et korraldada kontserdi-, teatri-, kino- ja muuseumikülastusi. See on oluline samm ebavõrdsuse vähendamiseks. Meie suur missioon on harida kultuuriteadlikke tulevasi põlvkondi.

Muretsema panevad meie laste koolirõõmu kadumine ja küsitlused, mis näitavad, et suur hulk meie lapsi on koolikiusamise ohvrid. Peame astuma jõulisi samme koolikiusamise vähendamiseks ja ennetamiseks. Toetame kiusamisvastaste meetmete kasutuselevõttu haridusasutustes. Aitame kaasa sallivama ja hoolivama ühiskonna arenemisele nüüd ja tulevikus.

Suurenema peavad võimalused laste liikumisharjumuste soodustamiseks, et iga Eesti laps liiguks päevas vähemalt 60 minutit ja igal noorel, olenemata elukohast ja vanemate sissetulekust, oleks võimalik osaleda vähemalt ühes sporditrennis. Huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisuse ning kvaliteedi tagamine on meile endiselt tähtis.

Elva vallas avame uuel aastal laste ja noorte vaimse tervise kabineti, kuid professionaalne abi laste vaimsele tervisele peab jõudma võimalikult lähedale kõikidele abivajajatele. Laste ravijärjekorrad ei tohiks olla kuudepikkused, seega tuleb ennaktempos kaotada just need.

Tuge vajavate laste toetamiseks on tähtis, et toetav meeskond oleks olemas juba lasteaias ning erivajadusi märgataks ja toetataks varakult. Kvalifitseeritud tugispetsialistid peavad olema koolides, sest ainult nii on võimalik rakendada kaasava hariduse põhimõtteid. Aeg on teha reaalseid samme, et suurendada spetsialistide, näiteks logopeedide, eripedagoogide, psühholoogide, koolitamist.

Koolides peab olema lastel võimalus ise teha valikuid õppekava koostamisel. Me peame lähtuma iga lapse tugevatest külgedest, eripärast ja huvidest. Iga laps loeb!

 

Marika on näidanud suurt südikust ja motivatsiooni oma valdkonna ning teemade eest seistes. Marika puhul võib kindel olla, et järjekindlus viib sihile. Tema südames on oluline koht kultuurivaldkonnal ja Elva vallal. Riigil oleks teisest Saarest rahvasaadikuna Toompeal ainult võita!

Kultuuriminister Indrek Saar

Vaata kõiki Jõgeva- ja Tartumaa kandidaate