Tosin põhilubadust

 • Tasuta lasteaed

  Lasteaed on osa haridusteest ning sarnaselt koolile ja ülikoolile peab ka see olema tasuta. Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisest.

 • Lapsed nädalaga eriarstile

  Ravijärjekordade lühendamisel seame esikohale lapsed, kes peavad eriarsti vastuvõtule pääsema nädalaga. Lisaks loome hüvitised laste prilliklaaside ning hambumusmurede kulude katmiseks.

 • Lapsetoetuste jätkuv tõus

  Tõstame pere esimese ja teise lapse eest makstava lapsetoetuse 100 euroni kuus. Õppivate noorte puhul pikendame lapsetoetuste maksmist kuni 21. eluaastani.

 • Igale lapsele „kultuuriranits“

  Eraldame koolidele iga õpilase kohta 100 eurot aastas sihtotstarbelist toetust, et kindlustada kõigile lastele võimalus külastada õppetöö raames kultuuriüritusi ja -asutusi.

 • Noorte tuleviku fond

  Iseseisva elu alustamise lihtsustamiseks loome noorte tuleviku fondi. Kuni lapse täisealiseks saamiseni koguvad riik ja lapsevanemad kogumisfondi raha, mida elluastuja saab kasutada näiteks haridustee jätkamiseks või eluaseme soetamiseks.

 • Koosõppiv kool

  Liigume ühise lasteaia ja Eesti kooli suunas: alates põhikoolist õpivad sama katuse all koos eesti ja vene emakeelega õpilased, kellel on lisaks ühistele tundidele ka ühised huvitegevused ja üritused.

 • Hooldekodu koht pensioni eest

  Laiendame koostöös kohalike omavalitsustega neid hooldusteenuseid, mis võimaldavad eakatel elada täiendava abiga kodus võimalikult kaua. Vajadusel peab aga kõigile abivajajatele olema pensioni eest tagatud hooldekodu koht.

 • Keskmine pension: 700 eurot ja tulumaksuvaba

  Koos palkade ja hindadega peab tõusma ka pension, mis jõuab nelja aastaga keskmiselt 700 euroni. Seejuures lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamise.

 • Hea töö ja väärt palk kõikjal Eestis

  Tasuvate töökohtade loomiseks maapiirkondades loome regionaalsed investeeringu- ja palgatoetused ning tagame kohalikele ettevõtetele tõhusad ühendused (tolmuvabad teed, interneti viimane miil, regionaalne energiaprogramm jne.)

 • Üleminek taastuvenergiale

  Aastaks 2030 toodame taastuvatest allikatest sisetarbimise jagu elektrienergiat ja soojusmajanduses oleme läinud täielikult üle taastuvenergiale. Põlevkivitööstust suuname seejuures suurema lisandväärtuse ja väiksema keskkonnakahju suunas.

 • Õiglasemad maksud

  Langetame ravimite käibemaksu 5% peale ning alandame elektriaktsiisi poole võrra. Tulumaksu astmete arvestamise piiri tõstame 1.200 eurolt 2.000 eurole, mis garanteerib 500 eurose tulumaksuvaba miinimumi pea 90% inimestest.

 • 1% SKTst teadus- ja arendustegevusele

  Et meie edulugu kestaks, panustame oluliselt rohkem innovatsiooni. Selle vundamendiks on teadus- ja arendustegevuse stabiilne rahastamine. Seejuures suurendame doktoranditoetust, doktorikraadiga õppejõu miinimumpalka ning tudengite õppetoetusi.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Me ehitame Eestit, kus igaüks tunneb ennast julgelt ja vabalt, osana kogukonnast ja ühiskonnast, vajalikuna ja hoituna.”

Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatide juht

“Selleks et seda saavutada, tuleb meil puhuda lõkkele rõõm arengust, pingutusest ja saavutusest; vabastada inimeste loovus ja süvendada isiklikku vastutustunnet; pakkuda turvalist elukeskkonda ja hoolimist. Kedagi ei jäeta maha!”

Anto Liivat