Tasuta lasteaed

  • Lastead on osa haridusteest ning see peab sarnaselt koolile ja ülikoolile olema samuti tasuta.
  • Igal aastal jääb kuni 10% lapsi alusharidusest kõrvale. Sageli on selle põhjuseks kõrged lasteaiatasud.
  • Puudulikust haridusteest saab alguse hariduslik kihistumine, mis põhjustab sageli probleeme hilisemas eas.
  • Sotsiaaldemokraatide plaani järgi ei peaks lastevanemad tulevikus maksma ei lasteaia kohatasu ega toiduraha.

Miks?

Meil on lapsi, kelle haridustee kulgeb juba maast madalast konarlikult. Üheks tõsiseks probleemiks on, et arvestatav hulk lapsi ei käi lasteaias – uuringute järgi jääb igal aastal alusharidusest kõrvale keskmiselt koguni kümme protsenti lastest. See on tõsine probleem.

Nende seas on loomulikult lapsi, keda vanemad kodus pühendunult õpetavad ning kes saavad hiljem koolis kenasti hakkama. Kuid paljud lasteaiast kõrvale jäänud lapsed ei ole hiljem nö kooliküpsed ja nende sotsiaalsed oskused vajavad järeleaitamist. Muuhulgas kinnitavad uuringud, et enne üheksandat klassi kipuvad kooli pooleli jätma just need noorukid, keda mudilastena lasteaeda ei viidud.

Erinevalt koolis ja kõrgkoolis õppimisest tuleb lasteaias käimise eest maksta. Eesti eri paigus ulatuvad lasteaia kohatasud 10–20 eurost kuni 70–80 euroni kuus, sellele lisandub toiduraha. Paljud omavalitsused on lasteaiatasu sidunud miinimumpalgaga ja nii kasvab see aasta-aastalt koos alampalgaga. Kehtiv kord lubab küsida kohatasu kuni 20 protsenti miinimumpalgast. Kuigi omavalitsused kõige kõrgemat tasu valdavalt ei küsi, on ikkagi tegu lapsevanemale arvestatava väljaminekuga, eriti siis, kui peres on mitu lasteaiaealist last.

Lasteaiakoha maksumus on sagedasti põhjuseks, miks osa lapsi lasteaias ei käi. Suuresti omavalitsuste võimalustest ning valikutest sõltuv alushariduse korraldus vähendab seega meie laste võrdseid võimalusi ning süvendab hariduslikku kihistumist juba väga noores eas. Paraku võib see mõjutada kogu inimese edasist elukäiku.

Kuidas?

Sotsiaaldemokraatide arvates peab kvaliteetne haridus alates lasteaiast kuni ülikoolini olema igale lapsele kättesaadav, sõltumata vanemate võimalusest. Meie plaani järgi ei peaks lastevanemad tulevikus maksma oma taskust ei lasteaia kohatasu ega toiduraha ning need kulud jäävad riigi ja kohalike omavalitsuste kanda.

Tasuta haridus lasteaiast kõrgkoolini on üks Eesti edu võtmeid, mis aitab ühtlasi vähendada ka ühiskondlikku ebavõrdsust. Lasteaed on kodu kõrval koht, kus luuakse eeldused selleks, et lapsed jõuaksid nii koolis kui ka elus edukalt edasi. 

Hinnanguliselt toob kohatasu kaotamine riigieelarvele kaasa 40 miljoni euro suuruse täiendava kulu, toiduraha kogukulu on ligi 25 miljonit eurot. Seega läheb tasuta alushariduse tagamine riigile maksma umbes 65 miljonit eurot.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Ka kõige vaesemast perest pärit laps peab saama parima võimaliku hariduse.”

Rene Tammist, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

“Tasuta lasteaed muudab Eesti haritumaks ja takistab ühiskonna kihistumist.”

Heljo Pikhof, Riigikogu liige