Lapsetoetuste jätkuv tõus

  • Sotsiaaldemokraadid on viimaste aastate jooksul lapsetoetuse kolmekordistanud.
  • Selle tulemusel on vähenenud absoluutses vaesuses elavate laste arv peaaegu kolm korda.
  • Meie eesmärk on tõsta lapsetoetus ka pere esimese ja teise lapse eest 100 eurole kuus.
  • Õppiva noore puhul pikendame lapsetoetuste maksmist kuni tema 21-aastaseks saamiseni.

Miks?

Sotsiaaldemokraatide poliitikate keskmes on alati olnud laste heaolu. Kui 2014. aastal valitsusse läksime, elas iga kümnes laps absoluutses vaesuses ning 19-eurone igakuine lapsetoetus oli aastaid ajale jalgu jäänud. Seadsime sihiks lapsetoetuste kolmekordistamise ning tänaseks on see tehtud.

Selle aasta 1. jaanuarist on esimese ja teise lapse toetus 60 eurot kuus. Oleme eraldi tähelepanu pööranud paljulapseliste perede toimetuleku parandamisele ning nii viisime sisse lasterikka pere toetuse, mis kolme või enama lapse puhul on 300 eurot ning seitsme või enama lapse puhul 400 eurot kuus. Lisaks on sotsiaaldemokraatide eestvedamisel loodud elatisabifond, mis tagab üksikvanematele igakuise toetuse ja nõuab elatise maksmisest kõrvalehiilijatelt võlad sisse.

Nende sammudega oleme saavutanud Eesti perepoliitikas suure läbimurde ning aidanud vähendada vaesust, tõsta iivet ja luua peredele majanduslik turvatunne. Lapsetoetuste tõusu positiivset mõju kinnitab ka statistika, viimastel andmetel on laste absoluutse vaesuse määr pidevas languses. Kui veel 2014. aastal elas umbes 10 protsenti Eesti lastest absoluutses vaesuses, siis 2017. aastaks oli laste absoluutse vaesuse määr langenud 3,2 protsendile ehk vähenenud kolm korda. Täna saame öelda midagi, mis viie aasta eest oli võimatu – Eestist on saanud riik, kus lapse saamine ei tähenda perele vaesusriski langemist. Just see on pikaajaliseks eelduseks, et meil sünniks rohkem lapsi.

Siit tuleb minna edasi. Sotsiaaldemokraadid on seisnud ja seisavad järjekindlalt selle eest, et lastega perede toimetulek paraneks ning riigi toetus lastele arvestaks elukalliduse tõusu.

Kuidas?

Sotsiaaldemokraadid tõstavad pere esimese ja teise lapse eest makstava lapsetoetuse 100 euroni kuus. Õppiva noore puhul pikendame lapsetoetuste maksmist kuni tema 21-aastaseks saamiseni. Lapsetoetuste maksmine peab arvestama ka laste õpingutega. Peretoetuste järsk lõppemine lapse täisealiseks saamisel ja õpingute jätkamisel on nii noortele kui ka nende peredele tõsine väljakutse. Kui pere saadab oma lapse kutse- või kõrgharidust omandama, lõppevad toetused perele (lapsetoetus, lasterikka pere toetus), kuid kulud aina kasvavad. Ka perekonnaseaduse järgi on need noored endiselt vanemate ülalpidamisel. Seisame jätkuvalt selle eest, et lastega perede toimetulek paraneks.

Lapsetoetuste tõus tähendab 110 miljoni euro suurust täiendavat kulu riigieelarves. Lapsetoetuste maksmise pikendamine, sh lasterikka pere toetuse maksmine kuni 21. eluaastani veel 20 miljonit eurot. Selle valimislubaduse kogumaksumus on seega ligi 130 miljonit eurot.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

„Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on toetus pere esimesele ja teisele lapsele viie aasta jooksul enam kui kolmekordistunud. Aga see ei ole lõpp, meie eesmärk on tõsta lapsetoetus sajale eurole.“

Sven Mikser, välisminister

„Lapsed on meie tulevik ja investeering lastesse on investeering tulevikku.“

Marina Kaljurand