Lapsed nädalaga eriarstile

  • Enamik Eesti inimesi peab arstiabi kvaliteetseks, kõige suurema murekohana tajutakse eriarstiabi järjekordi.
  • Tervisemurede varajane märkamine paneb aluse tugevale tervisele pikkadeks aastateks, laste puhul on see eriti oluline.
  • Ravijärjekordade lühendamisel seame esikohale lapsed, kes peavad eriarsti vastuvõtule pääsema nädalaga.

Lapsed nädalaga eriarstile

Miks?

Laste tervis ja heaolu loob eeldused kogu järgnevaks eluks. Selleks, et meie lapsed liiguksid piisavalt, toituksid mitmekülgselt, tunneksid koolirõõmu ja neil esineks vähem vaimse tervise muresid, peab ümbritsev keskkond seda igakülgselt toetama. Võimalike terviseprobleemide puhul on kõige olulisem nende varajane märkamine ja kiire lahendamine. Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et elukohast või sissetulekust olenemata on vajadusel arstiabi kõigile kiiresti kättesaadav.

Inimeste hinnangutest oma tervisele ja arstiabile selgub, et rohkem kui kaks kolmandikku meist peab arstiabi kvaliteetseks. Paraku tajutakse tervishoius kõige suurema murekohana eriarstiabi järjekordi. Näiteks laste jaoks on pikimad ooteajad kõrva-, nina- ja kurguarstile, silmaarstile ja lastepsühhiaatrile. Kuna ravijärjekordadele ei ole ühte lihtsalt lahendust, tuleb nende lühendamiseks astuda korraga mitmeid samme.

Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on tervishoidu tulnud lisarahaga õnnestunud lühendada ooteaegu juba mitmel erialal. Näiteks sai eelmisel aastal pediaatrilist abi üle tuhande lapse rohkem kui aasta varem. Paranenud on ka olukord lastepsühhiaatritega, nende teenuseid sai eelmisel aastal ligi 300 last enam. Aga selle nimel, et arstiabi oleks õigel ajal ja õiges kohas kõigile tagatud, tuleb tööd jätkata. Ravijärjekordade lühendamisel seamegi esikohale lapsed, kes peavad eriarsti vastuvõtule pääsema nädalaga.

Riina Sikkut: laste tervisemurede kiire lahendamine on investeering tulevikku

Kuidas?

Tõime tervishoidu lisaraha. Meie eestvedamisel võttis valitsus vastu ajaloolise otsuse suunata viie aasta jooksul tervishoidu täiendavalt 300 miljonit eurot ravijärjekordade lühendamiseks. Juba 2019. aastal aitab lisaraha lühendada laste ravijärjekordi: pediaatrid saavad tänavu teha 7000 vastuvõttu rohkem kui mullu, kõrva-nina kurguarstid 5500 vastuvõttu ja silmaarstid 3000 vastuvõttu rohkem.

Panustame arstide järelkasvu. Ravijärjekordade lühendamiseks ei piisa vaid lisarahast. Vaja on ka spetsialiste, kes inimesi aidata suudavad. Et erialaspetsialistide puudust vähendada, koolitame rohkem tervishoiutöötajaid, et tulevikus oleks meil rohkem arste, kelle juurde oma muredega pöörduda.

Olulisel kohal on haiguste ennetamine. Peaksime juba koolist saama teadmised nii tervislike eluviiside ja esmaabi kui ka selle kohta, kuidas oma tervist, sh vaimset tervist hoida. Leiame, et nii lasteaias, koolis kui ka haiglas tuleks pakkuda tervislikku toitu. Samal ajal on oluline, et avalik ruum toetaks jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga liikumist. Terviserajad, staadionid ja muud liikumisvõimalused peavad olema mugavalt kättesaadavad, laiendame liikuma kutsuva kooli programmi. Eraldi väärib välja toomist vaimne tervis – märkimisväärselt tuleb suurendada ennetuse rolli, et tulevast haiguskoormust vähendada. Sotsiaaldemokraadid toetavad kiusamisvaba lasteaia ja kooli programmi laiendamist ning vanemluse toetamist ja tõenduspõhiste programmide juurutamist.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

„Kui laps vajab arstiabi, peab ta eriarsti juurde saama nädalaga.“

Riina Sikkut, tervise- ja tööminister

„Kuni tervishoid vajab lisaraha – ja seda ta vajab – tuleb teha ravijärjekoradade lühendamisel valikuid. Kui kusagilt jõuga alustada, siis sotsiaaldemokraadid alustavad lastest.“

Eiki Nestor, Riigikogu esimees