Igale lapsele „kultuuriranits“

  • Anname 100 eurot aastas igale koolinoorele, et ta saaks õppetöö raames külastada Eesti muuseume ja kultuuriväärtusi, nautida teatrietendusi ja filme ning osaleda kultuurisündmustel.

Miks?

Eestlaste elu tavaline osa on meie maailmatasemel kultuur. Võib isegi öelda et eestlased on heas mõttes kultuurihullud. Aastas tehakse Eestis üle 3,5 miljoni muuseumikülastuse, teist sama palju käiakse ka kinos. Teatrietendusi külastatakse aastas 1,2 miljonit korda. Arvo Pärt on siiani maailmas kõige enam esitatud elusolev helilooja ja Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) kuulub maailma 15 parima filmifestivali hulka.

Sotsiaaldemokraatide eesmärk on hoida ja arendada Eesti kultuuri ja keelt ning selleks peame looma igale noorele võimaluse sellest osa saada. Eraldame koolidele 100 eurot iga õpilase kohta sihtotstarbelisi vahendeid, mida saab kasutada kultuuriasutuste ja -sündmuste ühiskülastuste korraldamiseks.

Kuidas?

Eestis õpib põhikoolides, gümnaasiumides ja kutsekoolides ligi 172 000 last ja noort. Eraldame koolidele iga õppeaasta alguses 100 eurot iga õpilase kohta sihtotstarbelisi vahendeid.

Kooli ülesandeks jääb otsustada ja tagada, et nende vahendite abil saaksid kõik klassid korraldada ühiskülastusi. Iga õpilane peab õppeaasta jooksul saama nautida teatrietendusi ja väärtfilme, tutvuda muuseumite ja näitustega, saada elamusi kontsertidelt ja muudelt kultuurisündmustelt.

Toetust on võimalik kasutada ka transpordikulude katmiseks, et kultuurisündmus kauge vahemaa tõttu külastamata ei jääks. Ühtlasi peaks kultuuriranits arvestama ka regionaalse eripäraga. Hajaasustusega piirkondades on olukord tihti keerulisem ja kultuurisündmusele minek kulukam.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Kultuuriranitsa ellukutsumine aitab kaasa võrdsete võimaluste loomisele, see aitab üles kasvatada kultuuriteadlikke uusi põlvkondi.”

Marika Saar, Elva abilinnapea