5 järgmist sammu laste heaks

 • Tasuta lasteaed
  Lasteaed on osa haridusteest ning sarnaselt koolile ja ülikoolile peab ka see olema tasuta. Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisest.
 • Lapsed nädalaga eriarstile
  Ravijärjekordade lühendamisel seame esikohale lapsed, kes peavad eriarsti vastuvõtule pääsema nädalaga. Lisaks loome hüvitised laste prilliklaaside ning hambumusmurede kulude katmiseks.
 • Lapsetoetuste jätkuv tõus
  Tõstame pere esimese ja teise lapse eest makstava lapsetoetuse 100 euroni kuus. Õppivate noorte puhul pikendame lapsetoetuste maksmist kuni 21. eluaastani.
 • Igale lapsele „kultuuriranits“
  Eraldame koolidele iga õpilase kohta 100 eurot aastas sihtotstarbelist toetust, et kindlustada kõigile lastele võimalus külastada õppetöö raames kultuuriüritusi ja -asutusi.
 • Noorte tuleviku fond
  Iseseisva elu alustamise lihtsustamiseks loome noorte tuleviku fondi. Kuni lapse täisealiseks saamiseni koguvad riik ja lapsevanemad kogumisfondi raha, mida elluastuja saab kasutada näiteks haridustee jätkamiseks või eluaseme soetamiseks.

Lapsetoetus tõuseb, laste vaesus väheneb

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

„Esimene põhimõtteline muutus, mille valitsusse asudes ellu viisime, oli lapsetoetuse hüppeline kasv. Praeguseks on sellele lisandunud lasterikka pere toetus ning veel hulk väiksemaid samme olukorra parandamiseks. Selle kõige tulemusena on laste vaesus langenud Eestis põhjamaade taseme lähedale.“

Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

„Haridussüsteem on otsast otsani üks tervik ja hea haridus peab olema kättesaadav igale lapsele. Haridustee algab alusharidusest ning seegi peab olema tasuta. Seepärast peavad nii lasteaia kohatasu kui ka toiduraha jääma edaspidi riigi kanda.“

Heljo Pikhof, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, riigikogu liige