5 järgmist sammu eakate heaks

 • Keskmine pension 700 eurot ja tulumaksuvaba
  Koos palkade ja hindadega peab tõusma ka pension, mis jõuab nelja aastaga keskmiselt 700 euroni. Seejuures lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamise.

 • Väärikas ja aktiivne vanaduspõlv
  Toetame väärikat ja aktiivset vanaduspõlve, soodustades eakate paindlikke töövorme, täiendõpet ja huvitegevust. Loome selleks erinevaid koolitusprogramme ja muid võimalusi vanemaealiste kaasalöömiseks tööturul.

 • Väiksemad tervisekulud
  Langetame ravimite käibemaksu 5 protsendile ja tõstame hambaproteesihüvitise 260 eurolt 520 eurole kolme aasta kohta. Võimaldame eakatele tasuta gripivaktsiini ning säilitame tänased hüvitised retseptiravimitele.

 • Parem ja soodsam koduhooldus
  Arendame koostöös kohalike omavalitsustega neid koduhooldusteenuseid, mis võimaldavad elada täiendava abiga võimalikult kaua kodus ja seal väärikalt toime tulla. Seejuures ei tohi nende teenuste eest võetav tasu ületada 20% eaka igakuisest sissetulekust.

 • Hooldekodu koht pensioni eest
  Kõigile abivajajatele peab olema pensioni eest tagatud hooldekodu koht. Seejuures peab vähemalt 10% pensionist jääma inimesele kätte ka hooldekodus elades.

Pensioni eest peab vajadusel saama hooldekodu koha

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

„ Tagame vajalikud tervishoiu- ja sotsiaalteenused, et eakad inimesed saaksid võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla.  Alati ei ole kodus toimetulek võimalik. Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et igale hooldusteenust vajavale eakale on  tagatud  hooldekodu koht, mis annaks  talle võimaluse  oma pensioni eest seal elada.”

Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees