Külli Urb: „Aitame inimeste elu paremaks.“

Millised on sinu arvates sotsiaalkaitse väljakutsed lähitulevikus?

Iga iseseisva riigi ülesanne on korraldada inimesi rahuldav sotsiaalkaitse – ikka selleks, et nõrgemad kaasas oleksid ja kedagi ei tõrjutaks ega unustataks. Igaüks loeb!

Oleme astunud samme laste vaesuse vähendamiseks ja tervishoiuteenuste parandamiseks, aga jätnud unarule omastehooldajad, kes pikki aastaid pereliiget hooldavad. Väga suur koormus on langenud kõrvalabi vajavate eakate lähedastele, puudega last või noort kasvatavatele peredele, hooldust vajavate puudega inimeste pereliikmetele. Ilma abita on omastehooldajatel suur oht kaotada töö ja tervis.

Kuidas omastehooldajaid aidata?

Omastehoolduse korral on tegemist kahe poolega: abi vajava inimese ja abistajaga. Tuleb panustada mõlema elukvaliteedi tõstmisse. Kõige paremini saame neid inimesi aidata kodulähedasi hoolekandeteenuseid, omastehoolduse asendust, koduteenust või isikliku abistaja teenust pakkudes, rajades päevakeskusi ja teenusmaju, vajadusel ka toetusi makstes. Kõike seda, mis võimaldab elada kodus või oma kogukonnas tavapärast elu võimalikult kaua.

Kuidas aidata hapra tervisega eakaid ja nende pereliikmeid?

Kui inimesel pole enam võimalik tervise tõttu üksi hakkama saada, peab kõigile abivajajatele olema pensioni eest tagatud hooldekodukoht. Siin tuleks riik appi kohatasu maksmisel. Hooldekodude kvaliteet peab paranema, siin ei piisa ainult uute majade ehitamisest või seinte värvimisest. Tuleb tõsta hooldustöötajate palku, vaadata üle nende töökoormus ja tõstmisega seda nii vajalikku tööd tegevate inimeste mainet.

Mis veel südamel on?

Avaliku võimu ülesanne on hõlbustada inimeste igapäevaelu. Kuulame tähelepanelikult inimesi, keda kavandatavad otsused puudutavad, et mõista, millised on nende tegelikud vajadused ja mured. Meil on riiklikult heaks kiidetud kaasamise strateegia, aga seda tuleb hakata ka sisuliselt rakendama, vajadusel ka nüüdisajastama.

Muudatusi kavandades ei tohi kiirustada, et niigi keerulises seisus inimeste eluga toimetulek ei halveneks. Siin kehtib tõesti põhimõte kümme korda mõõda, üks kord lõika.

Avaliku võimu tähtis ülesanne on ka selgitada inimestele, kust nad abi saavad. Juba sellestki on palju abi, kui info edastamisel kasutatakse lihtsat ja selget keelt.

Kandideerid Nõmmel ja Mustamäel. Mis on oluline nende kogukondade sotsiaahoolekandes?

Nõmme ja Mustamäe on naabrid, kuid siiski erinevad. Nõmme hajaasustus nõuab näiteks koduhoolduse teenuse korraldamisel sellega arvestamist, Mustamäe kortermajades on tööd võimalik korraldada teisiti. Kindlasti teeb elamise mugavamaks linnaosade avaliku ruumi ja transpordi ligipääsetavus. Need eakad, kes koduteenuste toel enam hakkama ei saa, tahavad veeta elu lõpu kodule ja omastele võimalikult lähedal. Nõmmele tuleb kindlasti rajada vähemalt üks pansionaat, Hiiul on selleks sobiv kohtki.

Vaata kõiki Mustamäe ja Nõmme kandidaate