580

Tõnu Ints

Sotsiaaldemokraat ja kodanikuühiskonna edendaja

Tartu linn

Olen kuulunud sotsiaaldemokraatide sekka 1990. aastast ja koos erakonnaga osalenud uue Eesti näo kujundamisel. Olen rõõmus Eesti edusammude üle saamaks demokraatlikuks, solidaarseks ja turvaliseks Euroopa riigiks. Oma igapäevatöös tegelen inimeste koolitamise ja praktilise toetamisega nende sotsiaalsetes muredes ja uue töökoha leidmisel.

Eiki Nestor, riigikogu esimees, erakonnakaaslane:

“Tõnu on lahtise mõistuse ja suure südamega inimene, kes juba mitme aasta jooksul on pühendunud nende inimeste aitamisele, kellel on ühel või teisel põhjusel hetkel raske üksinda elus edasi minna. See eeldab inimeste mõistmist ja soovi neid aidata. Tõnu on väga hea valik!”

Tõnust

Kuigi Eesti viimase 30 aasta arengus on palju õnnestumisi, teevad mind murelikuks viimasel ajal toimunud rünnakud meie liberaalsete ja demokraatlike põhiväärtuste vastu. Selle asemel et rahulikult kaaluda ühiskonna edasisi valikuid, õhutatakse viha ja vaenu, pannakse kahtluse alla meie senine välispoliitiline kurss ning meie kuulumine Euroopa Liitu. Leian, et meie kohustus on valimistel seista selliste arengute vastu. Samas on kindlasti vajalikud kõik algatused ja sammud, mis tagavad meie inimeste heaolu kasvu, turvalised töösuhted, õiglase palga, solidaarsed maksud, kindlustatud vanaduspõlve ning hea hariduse ja arenguvõimalused meie lastele. Sotsiaaldemokraadina jätkan eesti keele ja rahvusliku kultuuri arendamist ning teistest rahvusest inimeste lõimimist Eesti ühiskonda.