520

Tõnis Blank

Rapla Kesklinna kooli direktor, endine Rapla maavanem

Harju- ja Raplamaa

Tuleb seista regionaalse tasakaalu eest ning tagada inimeste sotsiaalne turvalisus. Meil tuleb alustada rahvastikutaaste programmiga. Peatada maapiirkondade ääremaastumine.

Tahan seista eesti keele ja meele kestmise eest. Tuleb väärtustada inimest.

Meie kestmajäämise kolm lahendamist vajavat küsimust on: toit, energeetika ja keskkond.

Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht:

Tõnis on erakordselt laia silmaringiga inimene. Aastate jooksul on ta töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Hea perspektiivitundega, oskusega eristada olulist ja ebaolulist. Tõnis on suure töövõimega, valdab suhtlustasandil mitut võõrkeelt. Töötades viimasel töökohal Rapla maavanemana, korraldas ta haldusreformi ajal sujuva ja tõrgeteta ülemineku. Rohujuuretasandil on ta kohaliku kogukonna üks liidritest. Poliitikas olnud erinevatel juhtpositsioonidel.

Astrid Ojasoon, Kose gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja, Kose vallavolikogu liige:

Tõnise töö- ja elukogemused on andnud kaasa mahuka ja laia oskuste- ja teadmistepagasi. Töö maavanemana on andnud selge arusaama riigi regionaalsest toimimisest, probleemidest ja nende lahendamise võimalustest.

Tunneme teda aktiivse, abivalmis ja heatujulise kogukonnaliikmena. Riigikogu vajab tasakaalukaid ja oma arvamust omavaid liikmeid.

Tõnis on meeskonna looja, koordineerija, arendaja, läbirääkija, motiveerija.”

Tõnisest

Sündinud 1954 Tartus

• Lõpetanud Tartu ülikooli majandusküberneetika 1978

• Rapla maavanem 2004–2009, 2015–2017

• Olnud ametis erinevates põllumajandust ja maaelu edendavates asutustes (Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliit, Eesti Ühistegeline Liit, Kehtna HLÜ, Kehtna NST).

Ühiskondlikud ülesanded (erinevatel aegadel)

• Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu esimees

• Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu maaelu toimkonna liige

• Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu liige

• Kehtna vallavolikogu liige, esimees, aseesimees

• Raplamaa Omavalitsusliidu juhatuse liige

• Eesti Maarahva Kongressi kaasesimees

• SA Rapla Maakonnahaigla nõukogu liige