549

Tatjana Olesk

27 aastat Kohtla vallas sotsiaalnõunikuna ja koolitajana

Ida-Virumaa

Töötasin 27 aastat Kohtla vallas sotsiaalnõunikuna. Töö sisuks oli sotsiaalhoolekande töö korraldamine, nõustamine, töö lastega ja peredega, eakatega ja erivajadustega inimestega. Olen koolitanud pikaajalisi töötuid, puuetega laste vanemaid, lapsendajaid ja eestkostjaid, hoolduspere vanemaid ning viin läbi perede grupinõustamisi. Kandideerin, et seista sotsiaalvaldkonna sihtgrupi õiguste ja võrdsuse eest.

Arno Rossman:

Endise vallavanemana tunnustan Tatjanat kui oma valdkonna spetsialisti, kes valiti 2008. aastal maakonna parimaks sotsiaaltöötajaks ja 2010. aastal Eesti aasta sotsiaaltöötajaks. Tatjana pühendus oma tööle jäägitult ning tal on kulda väärt teadmisi sotsiaalvaldkonna probleemidest ja lahendustest. Töö kõrvalt omandas ta sotsiaaltöö magistrikraadi, kuna tundis, et erialased teadmised aitavad tal abivajajaid aidata paremini.”

Etti Kagarov:

Endise vallavanemana hindan Tatjanat eelkõige südamliku inimesena, kelle juurde tulid valla elanikud ükskõik mis murega. Pärast inimesega suhtlemist aitas ta otsida lahendusi vastavalt probleemile või suunas abivajaja õige spetsialisti juurde. Ametnikuna oli ta pädev mitte ainult omavalitsuse töö korraldamisel, vaid rääkis kaasa nii maakonna kui riigi tasandil. Tema jaoks on oluline, et kõikide elanikkonnagruppide vajadusi oleks arvestatud.

Tatjana on Toila vallavolikogu ja volikogu sotsiaalkomisjoni liige.”

Tatjanast

Olen sündinud ja kasvanud, õppinud ja töötanud Ida-Virumaal. Olen abielus ja mul on kolm last ja seitse lapselast.

Alates 2010. aastast viin läbi erinevaid koolitusi Virumaa nõustamis- ja aktiviseerimiskeskuses ja Kersti Võlu koolituskeskuses pikaajalistele töötutele töötukassa  projektide raames töövalmiduse toetamise sotsiaalsetel teemadel.

Aastaid olen lugenud puuetega laste vanematele loenguid, kuidas toime tulla nii psühholoogiliste kui ka materiaalsete raskustega.

Kaua aega olen koolitanud lapsendajaid ja eestkostjaid, hoolduspere vanemaid ning siiani viin läbi perede grupinõustamisi. Koostööpartneriteks olid TAI, MTÜ Oma Pere ja kasuperede liit.

Pikaajaline ESTA (Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni) liige.