476

Sven Mikser

Välisminister

Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine

Kandideerin 3. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel Põhja-Tallinna, Haabersti ja Kristiine valimisringkonnas ning palun Sinu toetust oma kandidatuurile ja sotsiaaldemokraatide valimisnimekirjale.

Sotsiaaldemokraadid seisavad vankumatult vabaduse kaitsel. Sõnal „vabadus“ on minu jaoks kolm omavahel lahutamatult seotud tähendust.

Esiteks muidugi VABA RIIK. Tähistades möödunud aasta jooksul tujurohkelt Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva, pidime paraku meenutama ka seda, et poole tollest sajandist elasime võõra ja vägivaldse okupatsioonivõimu all. Kuna me mäletame ajalugu, on Eesti riikliku iseseisvuse hoidmine ja kindlustamine sotsiaaldemokraatide jaoks alati kõrgeim prioriteet. Ka minu viimase kahe aasta töö Eesti Vabariigi välisministrina on keskendunud just meie liitlassuhete – iseseisvuse ühe tugevama tagatise – edendamisele.

Teiseks VABA ÜHISKOND. Sotsiaaldemokraadina usun, et majanduslikku edu ja kestlikku turvalisust saab nautida vaid riik, kus tõepoolest IGAÜKS LOEB. See tähendab, et kedagi ei kiusata ega diskrimineerita tema rahvuse, nahavärvi, emakeele, päritolu, soo, vanuse, seksuaalse sättumuse või mõne muu grupitunnuse tõttu. Ainult hooliv, märkav ja salliv ühiskond on seesmiselt sidus ja tugev. Ja ainult ühtehoidev ühiskond peab edukalt vastu ootamatutele vapustustele. Hoiame siis koos neid vabadusi, millesse me uskusime ja mille järele janunesime juba ammu enne seda, kui taastasime oma riikliku iseseisvuse!

Ja kolmandaks VABA INIMENE. Ma olen veendunud, et vaba ja õnnelikku ühiskonda saab leida vaid seal, kus inimesed on vabad. Vabas Eestis peab igaüks saama oma andeid ja võimeid arendada ja ennast teostada. See tähendab, et mitte keegi ei tohi olla määratud vaesusse või tõrjutusse tema sünnikoha või vanemate sotsiaalse staatuse tõttu. Sotsiaaldemokraadid on teinud aastate jooksul visa tööd, et vähendada lastega perede vaesusriski ja tagada kõigile noortele võrdne juurdepääs haridusele ja huvitegevusele. Nii anname igale inimesele vabaduse pürgida eneseteostuse ja isikliku õnne poole.

Eesti on saavutanud palju sellist, mille üle uhkust tunda. Ometi ei ole saja-aastane Eesti Vabariik kaugeltki valmis ja meil on veel mõndagi, mis alles ootab korda seadmist. Usun, et Sinu toel ja ühisel jõul saame luua veel õnnelikumat ja turvalisemat Eestit, kus IGAÜKS LOEB!