550

Sergei Solovjov

Ostuosakonna juht, kahe lapse isa

Ida-Virumaa

Keskealine mees, sündisin ja püsivalt elan Ida-Virumaal, mul on kõrgharidus, töötan põlevkivitööstuses, mul on erasektori ja riigisektori töökogemus, kasvatan kahte last.

Olen kindel, et minu põlvkonna inimene peab olema riigikogus esindatud. Minu peamised eesmärgid: töötavate inimeste netosissetuleku suurendamine, põhipuhkuse pikkus 35 päeva aastas, hüvitis alates esimesest haiguspäevast ning võrdsed võimalused laste arenguks.

Sergeist

Kõrgharidust omandasin Tartu ülikooli Narva kolledžis kohaliku omavalitsuse korralduse erialal. Omandatud teadmised aitasid mind avaliku sektori töös ning ka erasektori juhtivatel ametikohtadel. Oma töökarjääris olen läbinud pika teekonna põllumajandusest kuni transpordiettevõtte ostuosakonna juhtimiseni. Seitse aastat olen töötanud kodakondsus- ja migratsiooniametis inspektori ametikohal. Alates 2010. aastas olen korteriühistu esimees. Alates 2014. aastast töötan Viru Keemia Grupi kontserni tütarettevõttes ostuosakonna juhina.

Ida-Virumaa piirkond peab olema arenev, tulevikule suunatud, keskkonnasõbralik ja nüüdisaegsele tööstusele orienteeritud.