514

Rene Tammist

Ettevõtlik ja sportlik, aus ja otsekohene, hea huumorimeelega

Harju- ja Raplamaa

Kandideerin Riigikogu valimistel, et tuua rohkem ettevõtlust väljapoole Tallinna ning luua parem elukeskkond. Elu maal püsib siis, kui on tööd ning head elutingimused. Minu kolm väga selget prioriteeti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina on riigi e-teenuste muutmine kasutajasõbralikumaks, tööstuse muutmine konkurentsivõimelisemaks ning eluhoonete muutmine energiatõhusamaks.

Renest:

Olen Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige juba aastast 1996, sest maailmavaate poolest hindan hoolivust ja uuendusmeelsust. Pingutan selle nimel, et meie majandusel läheks hästi ning paraneks inimeste eluolu. Elu maapiirkondades säilib, kui jätkub tööd, palk on hea ning elutingimused on korras. Soovin, et inimeste suhtlus riigiga oleks võimalikult mugav, selleks tuleb e-riigi teenuseid muuta veelgi kasutajasõbralikumaks. Paneme majanduse ja riigi tööle inimeste heaks!