584

Rein Randver

Aus, sõbralik ja hooliv, ääremaa eest seisja

Võru-, Valga- ja Põlvamaa

Viimaste aastate jooksul olen näinud, kuidas Eestis on hakatud järjest enam mõtlema ja tegutsema ääremaastumise pidurdamise nimel. Olen aastaid ise selle eest seisnud ning leian, et pole mõtet püssi põõsasse visata, vaid tuleb ise igal võimalusel kaasa aidata, et igal pool Eestis oleks võimalik hästi elada kogu elu jooksul.

Paul Varul, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja vanempartner:

“Tunnen Rein Randveri juba pikemat aega, kuna ta on elanud ligi 40 aastat samas külas, kus asub minu vanemate kodu. Ta on eeskujulik pereisa ning töökas ja kohusetundlik inimene. Tööalaselt puutusin Reinuga kokku tihedamini siis, kui mina olin justiitsminister ja tema Valga maavanem. Ka hiljem on nii isiklikud kui tööalased kontaktid säilinud. Rein on minu arvates nii maavanemana kui keskkonnaministrina ja Riigikogu liikmena oma ülesannetega silmapaistvalt hakkama saanud, tal on head juhiomadused, eriti tuleks rõhutada tema inimlikkust ning empaatiavõimet suhtlemises. Rein on kahtlemata autoriteetne valijate hulgas ning ma olen kindel selles, et tal on väga hea võimalus saada valituks Riigikogusse. Eelnev kogemus on samas näidanud, et Riigikogu liikmena suudab ta kindlasti väärikalt esindada nii oma valijate huve kui töötada edukalt Eesti ühiskonna heaks.”

Liina Suur, Sooru küla noor:

Oma koduküla metsaradadel jalutades olen nii mõnelgi korral kokku põrganud Reinuga, kes kirglikult kepikõndi harrastab. Temaga vesteldes kipuvad suunurgad kiiresti ülespoole kiskuma. „Kuidas elu maal on?“ ja „Kuidas sul läheb?“ on küsimused, mis Reinu suust alati entusiastlikul häälel kõlavad. Soovin riigikogus, meedias ja meie tänapäeva ühiskonnas näha ja toetada ausaid ja siiraid kandidaate, kelle prioriteetide varamusse kuuluvad tervis, noored ja väikeste valdade heaolu. Tahan, et usaldustunne, mille Rein tekitab oma tulihingelise tegutsemisega, jõuaks iga Eesti inimese südamesse.”

Reinust

Sündisin Lüllemäe külas, veetsin lapsepõlve Karula kandis Valgamaal. Olen tänu rahva usaldusele töötanud korduvalt riigikogus, vallavolikogudes, abimaavanema ja maavanemana ning ka keskkonnaministrina. Olen abielus, kolme tütre isa ja kaheksa lapselapse vanaisa. Maakohtade hääbumisele tuleb panna piir! Olen kogu elu elanud Eesti lõunapiiril. Minu jaoks on olulised Eesti inimeste tervislikud eluviisid, arstiabi kättesaadavus, sportimisvõimalused, laste ja perede heaolu ning väärikas vananemine. Meie piirkonnas vajab ettevõtlus suuremat toetamist, et inimestel oleks tööd. Koolid, lasteaiad ja huviringid peavad olema kodu lähedal. Pean elementaarseks, et ka meil oleks korras teed ja tänavad ning nüüdisaegselt lahendatud vee- ja kanalisatsioonilahendused