552

Pavel Prokopenko

Julgus, õiglus, töökus

Ida-Virumaa

Olen alati seisnud õiguse ja õigluse eest. Nähes, et ebavõrdsus kasvab ja inimesi järk-järgult koheldakse aina ebaõiglasemalt, pean ma kandideerimist kohustuslikuks ja tunnen vastutust tegutsemaks negatiivsete muutuste pidurdamiseks.

Minu arvates jääb valimiste põhiküsimuseks see, kas ühiskond on nüüd piisavalt küps murrangulisteks muutusteks integratsiooni küsimustes või mitte. Mina tunnen, et on.

Dea Proode, õpetaja:

Pavel, aktiivne ja õppimistahteline noor, püüdleb kindlalt seatud eesmärkide poole. Venekeelsest perest pärit, õppinud eesti koolis, tunneb ta mõlemast rahvusest inimeste soove ja muresid, on kahe kogukonna ühendaja. Üliõpilasena jätkas kodukohas tegutsemist, on kursis aktuaalsete teemadega, väljendab aktiivselt oma seisukohti ajakirjanduses ja debattidel nii haridus- kui poliitikateemadel. Vilistlasena jälgib gümnasistide tegemisi, kaasates neid näiteks valla noortekogus kaasa rääkima.