532

Neeme Suur

Läänlane, töökus, järjekindlus, rahulik meel

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Kandideerin selleks, et aidata kaasa Eesti tasakaalustatud arengule. Kogu Eesti peab elama! Valimiste põhiküsimusi on seekord mitu – haridus ja tervishoid, üksteisemõistmine ühiskonnas, sotsiaalne turvalisus, aga ka regionaalne tasakaal. Eesti on piisavalt väike, et mitte lubada endale ääremaastumist. Me ei jäta kedagi maha, ei inimest, kogukonda, küla, alevit ega linna. Mina usun, et ääremaastumist on võimalik pidurdada ja peatada.

Eiki Nestor

Riigikogu vajab elule ja oludele laiemalt vaatavaid ja süsteemselt mõtlevaid liikmeid. Neeme sobib sinna suurepäraselt. Ta on inimene, kes on kohapealsete asjadega hästi kursis. Olles olnud nii vallavanem, maavanem ja nüüd volikogu esimees, teab ta täpselt, kus ja kuidas saaks riigi tasandil asju paremini teha. Ta on oma tegemistes ülimalt põhjalik ja kohusetundlik.

Anto Liivat

Kuigi vahel võivad päevapoliitikale anda tooni kunstlikult tekitatud konfliktid ja teisitimõtlejaid salvavad isiklikud torked, on poliitika tuumaks siiski ideed ning sidusaineks argumendid. Oleme Neemega teinud paljude aastate jooksul koostööd erakonna valimisprogrammide koostamisel, püüdes leida tõhusaid lahendusi Eesti ees seisvatele ülesannetele. Hindan Neemet sisuka, täpse ja asjatundliku mõttekaaslasena, kes on valmis ka keerukates olukordades vaidlusküsimusi alati kannatlikult veel kord läbi rääkima.

Neemest

Hariduselt olen metsakasvataja ja kaitseliitlane. Metsanduse, keskkonnakaitse ja riigikaitse teemad on mulle jätkuvalt südamelähedased. Minu töö on aga kõige rohkem seotud olnud kohaliku omavalitsuse ja maakonnaga. Seetõttu on mul ülevaade kohalikust elukorraldusest ja pean oluliseks head kohalikku valitsemist. Ma arvan, et tsentraliseerimine on kurjast. Otsustusõiguse koondumine Tallinna jätab inimesed ilma nii usust iseenda võimekusse kui ka heasse valitsemisse. Ma ei poolda äärmuslikke lahendusi. Ühe laua taha peavad ära mahtuma nii ettevõtjad kui looduskaitsjad, nii konservatiivid kui liberaalid. Meil on üks Eesti! Paljud inimesed on erinevatel arvamustel. Niikaua, kuni me üksteist kuulame ja otsime üheskoos parimaid mõistlikke lahendusi, on meil ka tulevikku.