511

Merli Reidolf

Sihikindel, aus, tegutseja

Mustamäe ja Nõmme

Olen hooliv kodanik, ema, abikaasa, linnaosakogu ja lasteaia hoolekogu liige. Analüüsin ühiskonnas toimuvat, märkan vajakajäämisi ning olen valmis tegutsema ja teisi kaasama, et lahendusi leida. Mul on avaliku halduse magistrikraad ja jätkan õpinguid majanduse doktorantuuris.

Tahan sellist riiki, kus igal inimesel on hea elada, kus on õnnelikud lapsed, julged ja ettevõtlikud kodanikud; võrdsed võimalused kõigile ning kus igaüks on hoitud.

Eiki Nestor:

Merli on ehtne maailmaparandaja, kellele on olulised õigus ja õiglus. Ta on aus ja usaldusväärne tegutseja. Ta peab silmas Eestit kui tervikut, mis on oluline eeldus tööks riigikogus. Ta märkab, juhib tähelepanu ja asub lahendusi otsima. Mul oleks hea meel teda näha enda kolleegina, sest tema peale saab alati loota.

Barbi Pilvre:

Merli on Tallinna tehnikaülikooli laia silmaringiga doktorant, kes tahab, et otsused oleksid läbimõeldud, õiglased ja tehtud uuringutele tuginedes. Ta on hooliv ja peab iga inimest oluliseks. Ta on meeskonnamängija, kes mõtleb ühiskonna kui terviku peale, suudab muutuvates oludes kiiresti reageerida. Järjekindlalt lõppematu energiaga tegutseb ta seatud eesmärgi nimel. Tema eestvedamisel on korraldatud erinevaid kogukondlikke ettevõtmisi. Ta on üks neist, kes palju teeb ja palju jõuab.