595

Mercedes Merimaa

Kogukonna juhitud areng, kestlik majandamine, vastastikku kasulik koostöö.

Pärnumaa

Sinise majanduse fänn, taimetark, IT-vanaema.

Ljubov Petrova, Vene talu perenaine:

Mercedes on perspektiivi aduv tegutseja, siiras inimene, kellel võib loota. Hea tolerantse suhtlejana kaasab tegevustesse teisi kogukonnaliikmeid. Loodusetundjana hinnatud praktik. 

Mercedesest:

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuhina võtan 2019. aasta septembris vastu oma kolleege kogu Euroopast, korraldades Pärnus 300 osalejaga LINC2019 rahvusvahelise konverentsi. Regionaalarengu spetsialistina maapiirkonda arendades oleme koostöös valdade, MTÜde ja ettevõtjatega kutsunud ellu „Romantilise rannatee“ LEADER kohaturunduse ühisprojekti, mille kogemusi teised riigid Euroopast omandama tulevad. Tunnen heameelt ühistegevusena saavutatu üle ja olen järjekindel suurelt looduselt õppija. Naudin looduse aineringe, kus ei tunta prügi, ja olen ise mahepõllumajanduse üks maaletoojatest, „Eelista eestimaist!“ kaubamärgistuse loojatest.