569

Mati Kepp

Kauaaegne maaelu eestvedaja, tasakaalukas ja sihikindel

Jõgeva- ja Tartumaa

Seni ja edaspidi töötan selle nimel, et elu edeneks igas Eesti nurgas ja säiliks ühtlaselt tegus riik. Kõik, ka maapiirkondade inimesed peavad saama osa kvaliteetsetest teenustest. Olen olnud riigikogu X koosseisu maaelu- ja majanduskomisjoni liige, pikaaegne omavalitsusjuht, põllumajandusettevõtja, Kaitseliidu vanematekogu liige ja Jõgeva jahimeeste juht.

Ivari Padar, maamees:

Mati on väga usaldusväärne ja suurte kogemustega inimene. Kõikides ametites, mida ta on pidanud, olgu see siis põllul või riigikogus, on ta ennast näidanud tubli ja tööka mehena, tasakaaluka inimesena, aktiivse eestvedajana. Ta on tulemuslikult juhtinud Torma valda ja Mustvee linna. Matiga koos on rõõm Eesti elu edendada!

Kristian Vaarpuu, Jõgeva vallavolikogu aseesimees:

Mati Kepp elab maal ja seetõttu teab ta hästi, millised on maaelu võlud ja valud ning kuidas lahendada praeguseid murekohti. Kui Mati midagi lubab, siis ta nii ka teeb. 2017. aastal Jõgeva abilinnapeaks ja suurvalla tekkimisel abivallavanemaks valimine näitab suurt usaldust tema töö ja tegemiste vastu.

Matist

Näen, et meie rahva kestmise ning heaolu nimel tuleb maapiirkonnad ellu äratada, ja selles peab riik senisest jõulisemalt õla alla panema. Alates kvaliteetsest tervishoiust ja haridusest kuni investeeringuteni taristusse, innovaatilisse ettevõtlusesse, töökohtade loomisse. Maapiirkondade elu edenemise ühe võtmena näen ka lastega perede ja noorte paremat toimetulekut, näiteks rahaline tugi laste huvitegevusse või lasteaiatasu vabastus. Elupõlise jahimehe, pikaaegse omavalitsusjuhi ja põllumajandusettevõtjana näen, et mitte üksnes maapiirkondade elushoidmiseks, vaid kogu Eesti hea tervis on kinni ka tasakaalus looduskeskkonnas, seega võtan eelnimetatud teemade kõrval ka looduse ja metsanduse südameasjana riigikokku kaasa.