505

Mart Meri

Meri ühendab.

Mustamäe ja Nõmme

Seekord on valimiste põhiküsimus hirmudest jagusaamine ning tugeva, sõbraliku, avatud ja rahvusliku Eesti hoidmine ja arendamine – et meie järeltulevad põlved saaksid enesekindlalt ja rõõmsalt pühitseda Eesti Vabariigi 200. aastapäeva.

Mardist

Olen eesti filoloog Tartu Ülikooli diplomiga. Neljandat põlve poliitikas alates vanavanaisa Otto Merist, Konstantin Pätsi võitluskaaslasest ajal, mil eestlased seadsid sihiks võita 1904. aasta valimised Tallinnas. Vanaisa Georg oli EW diplomaat, isa Lennart Eesti Vabariigi president. Seega poliitika on mulle olnud osa tavapärasest elust ja tööst, olgu kodus või väljaspool, parlamendis või volikogus, „Keele ja Kirjanduse“ peatoimetajana või Eesti Instituudi juhina. Mind on kandnud koolipõlvest peale veendumus, et Eesti riik on väärt saavutamist, kaitsmist ja tugevamaks muutmist, hoolimata sellest, mis tööd teha või ametikohta pidada. Minu siht on seista sõbraliku, avatud ja enesekindla Eesti eest.