542

Margus Punane

Tasakaalukus, hoolivus, avatus väärtusteks. See seob ja loeb

Lääne-Virumaa

Maaelu edendamine ja ääremaastumise ära hoidmine. Ettevõtluse arendamine ja toetamine maal. Tuleb leida vahendid ja meetmed, mis aitaks tuua noore õpetaja, perearsti, kirikuõpetaja või spetsialist maale. Prii lasteaiakoht ja -toit. Tasuta huviharidus ja sportimisvõimalused igale koolilapsele. Selgitada piiri abielu ja kooselu vahel. Abielu väärtuste kaitsmine, sellel sõnal ei ole tolerantsi. Abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. Kuid vaja on ka muid kooselu regulatsioone, mis omakorda vajavad diskussiooni ja selgitust. Pean end ennekõike sildade, mitte müüride ehitajaks. Usun, et kompromisside ja läbirääkimistega võib leida müüris uksekoha.

Meelis Kuzma, Maheda valimisliit:

Poliitikuna on Margus oma otsustes alati läbimõtlev ja arvestav. Kohalikku elu puudutavates asjades küsib ta laiema ringi nõu ja arvamust, enne kui lõpliku seisukoha kujundab. Kui kõik aspektid on läbi kaalutud, seisab ta selle eest lõpuni, pooliku lahendusega ei lepi. Margus oskab näha puude taga metsa, tahab ja suudab mõelda kaugemale iseendast. Omavalitsusjuhina on Margusel olnud liitja roll – seda nii volikogu liikmete, kohalike elanike kui naabervaldade suhtes.