588

Maire Murumaa

Olen sihikindel, entusiastlik ja vastutustundlik

Võru-, Valga- ja Põlvamaa

Leian, et haridus on iga piirkonna rikkus. Mina seisan maapiirkondade koolide säilimise eest. Hoides väikeseid koole, kus tagatakse õpilastele võrdsed võimalused hariduses, hoiame elu maal.

Helje Kruusmaa:

Tundes Mairet terve elu, tean, et just tema on tulihingeline ühiste ideede eest seisja. Haridus on meile kõigile oluline ning leian, et Maire on õige inimene piirkondliku hariduselu säilitamise ja edendamise eest võitlemisel!

Mairest

Olen maaeluga kursis üle 12 aasta, kui tegime perega elukohavalikud just maapiirkonna väärtustele tuginedes. Minu jaoks on olulised looduskeskkond, turvalisus, väike kogukond ja eelkõige haridusteenuste kättesaadavus kodulähedases koolis. Koolis, kus on vähe lapsi, turvaline õhkkond ja individuaalne lähenemine iga last arvestades. Kahjuks on aga praegu nii mõneski paikkonnas aktuaalne kooli jätkusuutlikkus, milles kesksel kohal õpilaste arv, mitte kooli potentsiaal või kooli piirkondlik taustsüsteem. Fookus on suunatud kulude kokkuhoiule, mitte uute võimaluste või koostööpunktide otsimisele. Hoides väikeseid koole, kus tagatakse õpilastele võrdsed võimalused hariduses, hoiame elu maal.