596

Madis Veskimägi

Teekonna nautimine. Vastastikune rahulolu. Pere ja kodu

Pärnumaa

Riiklik meditsiinisüsteem peab toimima raviasutuste mõistlikus ja vajadusepõhises koostöös, mille keskmes peab olema patsient. Praegune äripõhine meditsiin ja ebaterve konkurents muudab patsiendi vahendiks, millega kaasnevad arutud kulud maksumaksjale. Meie meditsiinisüsteemis võib leida kümneid süsteemseid vigasid, mille tõttu ei saagi see normaalselt toimida, ükspuha kui palju siia raha pumbata.

Riina Sikkut:

“Head perearsti iseloomustavad professionaalsus, hoolimine ja armastus oma töö vastu. Madis vastab sellele kahtlemata – ta teeb oma tööd suure südame ja pühendumusega, seab esikohale tervisemurega inimese ning mõtleb kaasa perearstinduse tuleviku kujundamisel. Sellised perearstid ongi meie rahva tervise nurgakiviks. Jõudu!”

Madisest

Meditsiinitasandid peavad toimima sisuliselt, selle aluseks on raviasutuste võrgustik ja koostöö. Haigekassasüsteem on ammendumas. Esmatasandil puudub sisuline diagnostika. Arsti tööaja ebamõistlik raiskamine. Apteekide töös on juhtiv äriloogika, see toob kaasa ebamõistlikud kulud patsiendile ja apteekide koondumise keskustesse. Riikideülese koostöö puudumine meditsiinis, lahenduseks on harvaesineva haigusega patsiendi põhjendatud ja toetatud suunamine tippkeskustesse. Meditsiinisüsteemis, õigemini süsteemituses ja ebaterves konkurentsis puudub kompetentne juhtimine. Koolides seni antav tervisealane haridus on lünklik, iga ellu astuv noor peab oskama väärtustada tervist, tundma terviseriske ja oskama neid varakult märgata ja vältida.