570

Maano Koemets

Abivalmis, sihikindel, uudishimulik

Jõgeva- ja Tartumaa

Kandideerin selleks, et aidata kaasa Eesti arengule. Valimistel on põhiküsimus, kas valimisperioodiülesed väärtused võidavad lühiajalised valimishüüdlaused ja -lubadused. Mina soovin näha sellist tuleviku Eestit, kus on hea elada nii maal kui linnas, nii oma majas kui korteris. Eesti peab olema riik, kus riigi ja omavalitsuste tegevuse peamine eesmärk on inimeste heaolu selle kõige laiemas mõttes. Tahan, et Eestist saaks tervikuna heaoluriik.

Maano on põhjalik, tasakaalukas, asjalik ja arukas. Maano on pühendunud ning tema jaoks on oluline lähtuda valla juhtimisel eelkõige inimesest. Ta on väga hea suhtleja ning tema eesmärk on leida probleemidele lahendusi. Maano on avatud uutele ideele, tal on suur uudishimu maailma asjade vastu. Ta kaalub alati kõiki argumente ega otsusta kunagi esimese emotsiooni najal. Tema peale võib alati kindel olla. Maano on riigimees.”