576

Lemmit Kaplinski

Muuseumidirektor, kaitseliitlane, ulmefänn

Tartu linn

Pean oluliseks, et Eesti jätkaks demokraatliku ja hooliva riigina, kaitstes ja edendades inimõigusi, tagades võrdsed ja väärikad elutingimused kõigile ja andes oma panuse kliimamuutuste kui inimkonna suurima väljakutse lahendamisele. Saame seda teha keerulises maailmas ainult koos teistega, seistes võrdsena koos nende riikidega, kes jagavad meiega samu väärtusi.

Toomas Jürgenstein:

Tunnen Lemmitut seitse-kaheksa aastat. Ta on aus, otsekohene, loominguline ja hooliv. Trükimuuseumi direktorina loob ta sidet ajaloo, kultuuri ja iluga, volikogu liikmena märkab ta ikka nõrgemaid, keda on vaja hoida ja toetada. Mulle on väga meeldinud ka Lemmiti avatus uuele. Veel mõne aasta eest sporti külmalt suhtunud Lemmit osaleb praegu rõõmsalt rahvajooksudel. Riigikogu valimistel on loodushoiu, kultuurilembuse ja avatuse sümbioosi tähtsaks pidavale inimesele Lemmit kindlasti hea valik.

Lemmitist

Olen ehitanud üles mitu tuntud kultuuriasutust, sh Eesti trüki- ja paberimuuseumi ja Tartu Aparaaditehase. Praktiline kogemus ja haridus kultuuriteaduste alal annavad mulle julguse väita, et tunnen hästi kultuurikorraldust.

Kaitseliidu liikmena olen panustanud riigikaitsesse enam kui kümne aasta jooksul. Kogemus vabatahtliku pealikuna ja sõjaaja ametikohal võimaldab mul rääkida kaasa kaitsealastes küsimustes.

Püüan lugeda palju ka muudel teemadel, mis puudutavad teaduse arengut ja inimkonna tulevikku. Praegu on inimkonna suurimaks väljakutseks kliimamuutused ning seetõttu peab Eesti leidma alternatiivi põlevkivienergeetikale, tagades samas Kirde-Eesti jätkusuutliku arengu.