557

Lauri Läänemets

Kohalik tegija, skaut, endine Väätsa vallavanem

Järva- ja Viljandimaa

Aastaid on Järva- ja Viljandimaa hääled korjanud Tallinna poliitikud, keda näeb ainult valimistel. Seekord tuleb meil valida kohaliku tegija ja häältepüüdjate vahel. Kuigi riigikogu liige teeb otsuseid Eestile mõeldes, peab Kesk-Eestist valitud saadik seisma ka mõlema maakonna huvide eest. Haridus peab avama lastele võimalused, vajame rohkem tasuvat tööd ja keegi ei tohi jääda vanaduses hooleta.

Jaanus Marrandi:

“Lauri on tõestanud end kohaliku elu arendamisel ja uuenduslike lähenemiste rakendamisel. Heaks näiteks saab tuua Väätsa põhikooli haridusuuendused, mis kolme aastaga on tulemuseks andnud ühe maapõhikooli õpilaste arvu kolmekordistumise ning tõusmise Eesti tuntud koolide sekka. Samuti liginullenergia näidishoonete rajamine Järvamaale või koos kogukonnaga tehtud saavutused, mis tõid endaga kaasa elanike arvu kasvu piirkonnas.”

Marina Kaljurand:

“Lauri julgeb unistada ning enda ja teiste unistusi ellu viia ka siis, kui paljud neid võimalikuks ei pea. Ta on mees, kes usub inimestesse ja nendega koos tegemisse. Energiline, värskete mõtetega, vaatab kaugemale tulevikku ning proovib kõike oma kodumaakonna teenistusse sobitada, olgu selleks haridusuuendused või robotid. Sellist usku ja entusiasmi on meil riigi juhtimises vaja.”