506

Külli Urb

Lahenduste otsija, vajadusel tegutseja, kaastundlik

Mustamäe ja Nõmme

Ma ei saa kuidagi olla pelgalt kõrvaltvaataja või tarbija rollis, soovin jõudumööda panustada, et Eestil tervikuna läheks paremini. Kuna oleme väike maa, on Eestil suur võimalus muutuda inimkeskseks riigiks, selliseks inimese ja looduse mõõtu riigiks, riigiks, kus igaüks loeb. Tuleb üles leida julgus, et muutuda.

Minu arvates ongi nende valimist põhiküsimusteks demokraatia arendamine, kodanikujulguse esiletõus, kindlasti ka nõrgemate kaitse.

Jaak Juske:

“Külli on sooja südamega naine, kes pühendunud puuetega inimeste võimaluste avardamisele. Külli on hea sõber, kellega koos on puhas rõõm maailma natuke paremaks paigaks muuta. Soovitan teda valida. Soojalt.”

Mihkel Tõkke, tegevjuht:

“Külli Urb on aastaid panustanud Tallinna puudega inimeste ning nende lähedaste elukvaliteedi parandamisse. Kuuludes Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatusse, teab ta, millises suunas valdkond areneb. Kogemus on andnud talle hea silma, kuidas välja tuua inimeste potentsiaali ja pakkuda võimalust seda rakendada. Küllil on oskus märgata detaile ja küsida vajalikel hetkedel, miks me midagi teeme ja kuidas saaks seda paremini teha. Ta on valmis jõuliselt seisma põhimõtete eest, millesse ta usub, ning pühendumusega ellu viima eesmärke, mis algatavad positiivset muutust.”

Küllist

Olen tegelenud poliitikaga pikalt ja erinevates valdkondades. Üheksakümnendatel tegelesin haridusküsimustega, olid ju meie pere lapsed siis väiksed ja hariduse teema oluline. Panin palju jõudu Tallinna waldorfkoolide rajamisse, osalesin kooliseltside töös ja töötasin ka õpetajana.

Viimased 15 aastat olen seotud puuetega inimete liikumisega, osalenud mitme ühingu tegevuses, kuulun Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatusse, olen Tallinna linnavalitsuse invakomisjoni liige.

Kuulusin Tallinna linnavolikogu 8. kooseisu, täitsin ka sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimehe kohustusi.

Mind on valitud kolmel korral Nõmme linnaosakogu liikmeks. Praegu juhin Nõmme linnaosakogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni.

Sotsiaaldemokraatide ridadesse olen kuulunud 20 aastat.