497

Kristel Rannaääre

LGBT+ aktivist, õpetaja, ärinõustaja

Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Nende valimiste põhifookus on, et kõik inimesed tunneksid end turvaliselt ning teaksid, et neist hoolitakse ja neid väärtustatakse, sest terved ja õnnelikud inimesed võrdub terve ja õnnelik riik. Soovin sellesse panustada enda ja LGBT+ kogukonna teadmiste-kogemustega.

LGBT+ kogukonna liikme ja aktivistina olen teadlik selle kogukonna igapäevaelu rõõmudest, aga ka muredest. Pean oluliseks, et LGBT+ kogukond ja nende lähedased julgeksid olla avalikult esindatud, võimestatud igas eluvaldkonnas ning terve elukaare ulatuses.