496

Krista Kampus

Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Mulle on tähtis, et iga inimene siin tunneks end vajaliku ja väärtuslikuna. Et Eesti oleks avatud ja sõbralik koht, kuhu noored tahavad tulla ja vanadel on turvaline olla. Pean ka oluliseks kiiret Põxitit ja üleminekut taastuvenergiale, ning soolise palgalõhe kaotamist ja naiste suuremat esindatust avaliku-ja erasektori juhtimises.

Kristast

Krista Kampus koordineerib Läänemeremaade Nõukogu säästva arengu ja kliimaalast koostööd. Säästva arengu kõige olulisem põhimõte on, et kedagi ei jäeta maha.