498

Kirill Klaus

Armastan elu, maailmaparandaja, hingelt sotsiaaldemokraat

Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Igapäevaselt tegutsen särasilmselt selle nimel, et Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast saaks Eesti venekeelsete inimeste jaoks tõsiseltvõetav alternatiiv, kelle poolt hääletada ning kellega liituda. Usun, et kauni Eestimaa edasise edu ja tasakaalu üks võti on see, et venekeelsetel elanikel oleks reaalne poliitiline valik. Riigikogus kavatsen seista võimalusterohke ja pingevabama riigi eest.

Tarmo Lausing:

Kirill on hea lastetoaga džentelmen ehk tasakaalukas, tähelepanelik ja hooliv – selliseid inimesi kohtab tänapäeval harva. Tema tugevusteks on töökus, järjekindlus ning otsuste põhjalik läbikaalumine. Ta ei torma, vaid püüdleb stabiilsuse poole, mis tuleb kindlasti kasuks töös avalikus sektoris. Vaatamata suurele elukogemusele Kirilli silmad aga endiselt säravad ning temas on näha soovi õppida ja kogeda midagi uut, pidevalt ennast täiendada. Minu hääl tallinlasena kuulub nendel valimistel temale.”

Triin Toomesaar:

Kirill võtab oma tööd ja lubadusi tõsiselt. Kui ta on öelnud, et ta tuleb appi, siis ta tuleb appi. Kui ta teab, et tal ei ole mingil põhjusel võimalik aidata, siis ta seda ausalt ka ütleb. Samuti tunneb Kirill teda ümbritsevate inimeste, nende murede ja rõõmude vastu siirast huvi. Töökus ja ausus, abivalmidus ja hoolivus – need on omadused, mida on riigikokku kindlasti juurde vaja!”

Kirillist

Ema- ja kodukeel on mul vene keel. Käisin eestikeelses lasteaias ja venekeelses koolis, kõrghariduse omandasin eesti ja vene keeles. Töötanud olen keeleliselt segakollektiivides, suhtlusringkonnas on mul eestlasi ja venekeelseid inimesi võrdselt. Tunnen end mõlemas keelekeskkonnas ühtemoodi hästi. Praegu tegelen SDEs venekeelsete liikmete koordineerimisega ja juhin Lasnamäe osakonda, kus eestlasi ja venelasi on umbes pooleks. Usun, et seetõttu on arusaadav, miks lähen valimistele just lõimumisteemaga, lubades anda endast parim, et Eestis oleks Koosõppivkool ja ei oleks kodakondsusetuse probleemi, et klaaslagi puruneks ning kõik eri rahvusest ühiskonnaliikmed tunneksid end võrdväärsetena.