495

Karl-Martin Sinijärv

Kirjanik, kultuurinõunik, kiilaspea

Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Olen sõnade sõber ja seadja, üldse keelekeskne inimene. Keelevaistuta on köögiski keeruline, sõnastamine aga õpetab mõtestama. Põhikohaga poliitikule tarviliku edevusevaru kulutasin ära juba noores eas, ent esinduskogudes osalemine pole mu meelest poliitika, vaid iga kodaniku auasi. Pealegi on need kogud seda tõhusamad, mida mitmesusemat mõtlemist neis leidub. Seepärast ongi mind võimalus ja vabadus valida.