533

Kairit Lindmäe

Oma erialale pühendunud Saaremaa patrioot, põhjalik, järjekindel ja analüütiline

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Kandideerin selleks, et valdkonda sisuliselt tundva inimesena viia sotsiaalprobleemid Saaremaalt seadusloojatele lähemale. Seisan kõige haavatavama sihtgrupi heaolu eest, pidades oluliseks rõhutada regionaalset eripära: erivajadustega inimesed, sh lapsed, noored ja täiskasvanud; eakad ja toimetulekuraskustes inimesed; lapsed ja vägivallaohvrid. Sotsiaalpoliitika on valdkondadeülene. Põhiküsimus on iga inimese heaolu ja iseseisev toimetulek.

Maie Meius, TÜ väärikate ülikooli eestvedaja Saaremaal:

“Kairit on usaldusväärne, vaimselt väärikas, tahtejõuline ja kohusetundlik, empaatiline, esinduslik, erinevate elanikkonnagruppidega suheldes sõbralik, sotsiaaltöös kompetentne. Ta teab, mida tuleks teha, et viia valdkonnas läbi vajalikke muutusi. Saaremaal on olud teistsugused kui mandril, siin tuleb mitmed probleemid lahendada teisiti. Riigikogu vajab muudatuste tegemiseks uusi mõtteid, värsket verd. Sotsiaalvaldkonna arendamisel Saaremaa olusid arvestades on parim valik riigikokku Kairit Lindmäe.”

Piret Kaasik, lasteaiaõpetaja, ülikooli-ja mõttekaaslane:

“Abivallavanemana on olnud Kairit väga arukas ja väärikas ning hõivatud, sest hea suhtleja ja kohusetundliku ametnikuna vajati teda ilmselgelt kõikjale. Kindlasti on ta selle töö tegemisega saanud edaspidiseks väärtuslikud kogemused ja jätnud oma jälje sotsiaalvaldkonda. Sotsiaaltöötajana on ta lihtsalt suurepärane – tema empaatiavõime ja kuulamisoskus on imetlusväärsed. Ta reaalselt oskab ja suudabki inimesi ära kuulata, erinevaid olukordi analüüsida ja lahendada. Ta ei ütle ametnikuna lihtsalt „Vaatame!“, vaid ta aitab ka tegelikult. Vahel on selline tunne, et selles valdkonnas teab ta kõike.”

Kairitist

Lisaks kogemusele juhtida sotsiaalvaldkonda omavalitsuses on mul töökogemus erivajadustega lastega, töötukassast töötute, tööandjate ja erinevate koostööpartneritega. Olen tervishoiusüsteemiga väga isiklikult kokku puutunud, kuulunud erinevatesse vabatahtlike organisatsioonidesse. Kuuludes erinevatesse töögruppidesse ja suheldes ministeeriumidega, olen saanud mõjutada väga olulisi otsuseid ja andnud sisendit uutele ettevõtmistele, mis on olulised Saaremaa inimestele. Olen teadlik inimeste igapäevamuredest, mis vajavad kõige kiiremaid ja parimaid lahendusi. Et mul on terviknägemus sotsiaalvaldkonnast Eestis ja Saaremaal, oskan näha lahendusi. Mulle on olulised ka sotsiaalsektoris töötavad inimesed – igal tasandil – ning nende heaolu, väärtustamine ja märkamine.