534

Kaido Sipelgas

Arendaja, eestvedaja, patrioot

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Eesti vajab tasakaalukat ja mõistlikku arengut, et saada hoolivamaks ja sõbralikumaks riigiks. Kohaks, mis läheb julgelt ja teadlikult kaasa heade uuendustega ega takerdu tigeduse nõiaringi. Probleemidele – süvenev sotsiaalne ebavõrdsus, kaduma kippuvad töökohad, järjest suurenev tallinnastumine, vananev rahvastik – tuleb aktiivselt ja loovalt lahendusi otsida ning need ka ellu viia. Koostöös, arvamuste paljususes ja kõiki inimesi austades.

Neeme Suur:

Kaido Sipelgas on Haapsalu mees. Ajaloolasena tajub ta hästi seda, mis on olnud, ja näeb seda, mis on tulemas. Rahulik, kindel, töökas, huumorimeelega, peab lubadusi. Tema moto on „Sipelgad ei alistu kunagi!“. Peab väga oluliseks kogukondlikku elukorraldust. Kaido on seisukohal, et mitmed asjad, mida on korraldamas kohalik omavalitsus ja riik ise, võiksid saada lahendatud kogukondlikul tasemel, ja seda paremini kui keskelt juhituna. Tal on pikk töökogemus arendusvaldkonnas. Temast oleks riigikogus väga palju kasu.”

Maie Kram, endine kohtunik:

“Kaido Sipelgas on sünnipärane läänlane.

Viimased kümmekond aastat on ta töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses, on olnud maakondlike arenduskeskuste koordinaator ja teemajuht, mis tähendab, et tema teadmised nii regionaalpoliitikast kui üle-eestilistest probleemidest on tähelepanuväärsed.

Tal on väga suur lugemus ja ta on suurepärane väitleja, kes ei kasuta demagoogilisi võtteid. Tema töövälised huvid on laialdased, ta on olnud pikka aega kaitseliitlane ning on leidnud aega, et vabatahtlikuna õpetada Kaitseliidu koolis. Tema ajaloohuvi on endiselt tugev, ta on olnud Eesti viikingiaja taaselustaja ja Haapsalu viikingiklubi juht. Kaido on tasakaalukas ja sihikindel.”