510

Jaak Kangilaski

Elukogemused, võrdsus, vabadus

Mustamäe ja Nõmme

Tahan toetada kõike, mis vähendab ebavõrdsust ja tugevdab Eesti elanikkonna ühtekuuluvustunnet.

Olen töötanud haridusvaldkonnas ja tunnen seega sealseid muresid. Soovin kaasa aidata haridusvaldkonna paranemisele. Soovin lähendada kunsti ja inimesi.