554

Helmen Kütt

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees, endine sotsiaalkaitseminister ja Viljandi abilinnapea. Hariduselt ja hingelt sotsiaaltöötaja.

Järva- ja Viljandimaa

Eestis on omastehoolduse valdkond olnud aastaid alarahastatud. Meie pikaajalise hoolduse kulude protsent on Euroopa Liidu keskmisest 2013. aastal vaid 38%. Sotsiaaldemokraadid suurendavad pikaajalise hoolduse valdkonna rahastamist, et arendada omastehooldajate tugivõrgustikku, nõustamist, koolitusi ja teenuseid. Vajadusel peab hooldekodu koht olema tagatud ja lapsed ning lapselapsed selle eest tasuma ei pea!