572

Heljo Pikhof

Riigikogu liige, lastega perede ja eakate eestkostja, ema

Tartu linn

Tahan edaspidigi rakendada oma oskusi ja kogemusi selleks, et tasandada meie sotsiaalset ebavõrdsust. Laps ei saa valida peret ega kohta, kuhu sündida. Just sellepärast peab mistahes paigas üle Eesti olema talle kättesaadav hea haridus, alates alusharidusest koolieelses eas. Riik peab enda kanda võtma nii lasteaia kohatasu kui söögiraha tasumise.

Ükski inimene ei taha olla abitu ega sõltuda vaid teiste hoolest. Eluiga tõuseb aga jõudsasti ja saatuse vastu ei saa. Riigil tuleb panustada hooldusvõimalustesse – et abiandjate endi elu seisma ei jääks.

Marina Kaljurand:

Heljo võtab inimeste muresid südamesse, teeb tööd hingega, peab sõna. Valdkonnad, kuhu Heljo on endast kõige rohkem andnud, aitavad väärikamalt elada neil, kelle hääl avalikkuses kõvasti ei kaja. Laste ja perede toimetulek, pensionäride elukvaliteet, eakate hooldus, (lasteaia)õpetajate ja õdede töö- ja palgatingimused, üksikvanemate hakkamasaamine. Hool ühiskonna tasasemate eest ongi kõigi nende kümnete sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuküsimuste ühisosa, millega Heljo on juristi ja seadusloojana tegelenud järjepidevalt ja tulemuslikult.

Marju Lauristin:

Riigikogus on liiga vähe naisi, liiga vähe inimeste muredest hoolivaid poliitikuid ning liiga vähe sotsiaalvaldkonnas pädevaid juriste. Heljo Pikhof ühendab kõik need head omadused.

Heljost

Mäletan, et juba koolipõlves seisin nõrgemate õiguste eest. Soovist õiglust jalule seada läksin õppima ka juurat. Usun, et oskan inimesi märgata, kuulata, nende vajadusi mõista ja ebaõiglust tajuda. Kihistumine meie väikeses riigis on ju üüratu ja tagaplaanile tõrjutus ei pruugi sõltuda inimesest endast.

Kogu tööelu ja nüüd kolmandat koosseisu riigikogu liikmena olen otsinud ja välja töötanud lahendusi, kuidas ühiskond õpiks paremini hindama argitöö tegijaid ja neidki, kes ise ennast aidata ei saa. Arvan, et iga otsust tehes peame lähtuma laste heaolust, kaaluma, kuidas see mõjutab lapsi. Väärikus ei ole üksnes täisjõus rikaste ja edukate privileeg.